Vad beror lågt bilirubin på?

Innehållsförteckning

Vad beror lågt bilirubin på?

Vad beror lågt bilirubin på?

Det kan vara förknippat med leversjukdom och/eller sjukdomar som leder till stopp i gallvägarna eller att man på annat sätt är svårt sjuk.

Hur mäter man bilirubin?

Om barnet är gult i huden så kan man med hjälp av en Bilicheck mäta mängden bilirubin. När man trycker mätaren mot huden så skickar den ut en ljusblinkning som mäter mängden bilirubin, proceduren görs fem gånger i följd, sedan får man ett genomsnittsvärde av mätningarna.

Varför ökar bilirubin?

Ökat totalt bilirubin kan antingen bero på ökad mängd okonjugerat och/eller konjugerat bilirubin. Ökning av okonjugerat bilirubin ses vid ökad produktion av bilirubin, som t. ex. vid hemolytisk anemi, vid genetiska tillstånd med nedsatt konjugeringsförmåga, som t.

Vilket blodprov indikerar på ikterus?

Måttligt förhöjda nivåer av bilirubin utan förhöjt ALAT, gamma-GT, eller ALP talar för hemolys. Kraftigt förhöjda bilirubin och transaminaser utan påtaglig stegring av ALP indikerar akut hepatit. Förhöjda nivåer av ALP, gamma-GT och måttligt förhöjda bilirubinnivåer talar för kolestas eller infiltrativ sjukdom.

När tas bilirubin?

Bilirubinprov tas ofta som del i utredning eller kartläggning av lever- eller gallsjukdom. Höga värden av bilirubin i kroppen ger huden och ögonen en gulaktig ton och detta kallas ikterus.

Hur mäter man levervärden?

Hur testar man levern? Genom att göra en hälsokontroll via blodprov, kan man analysera ASAT och ALAT och få en indikation på hur levern mår. Levervärdet kan påverkas av aktiviteter du utfört precis innan provtagningen.

Vad menas med bilirubin?

Bilirubin är en nedbrytningsprodukt från blodets hemoglobin och utsöndras från levern via gallan till tarmen. Analysen görs främst för att undersöka om en nedsatt leverfunktion beror av stopp i gallvägarna. Blodets röda blodkroppar hör till de celler som omsätts mest och lever kortast.

Relaterade inlägg: