Vad är leukemi för något?

Innehållsförteckning

Vad är leukemi för något?

Vad är leukemi för något?

Leukemi är cancer i celler som bildar olika blodkroppar. Leukemierna delas in på olika sätt efter vilka celler som är sjuka. Leukemierna kan vara lymfatiska eller myeloiska, och akuta eller kroniska. Kronisk leukemi är vanligare hos vuxna än akut leukemi.

Hur ser blodproverna ut vid leukemi?

Ett vanligt blodprov kan i många fall visa om det rör sig om leukemi, vilket kan bekräftas av ett benmärgsprov. För att utesluta elakartade celler i nervsystemet ta i många fall även ett ryggvätskeprov (lumbalpunktion) samt vävnadsprov från lymfkörtlar för analys i mikroskop.

Vilka organ drabbas av leukemi?

Leukemi kallades förr blodcancer, men är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Den karaktäriseras av okontrollerad tillväxt av omogna förstadier till vita blodkroppar i benmärgen. Leukemicellerna tränger ut den friska blodbildningen och tränger sig så småningom även in i blodet och övriga organ i kroppen.

Hur snabbt utvecklas akut leukemi?

Vid akut leukemi uppstår ett fel tidigt i utvecklingen av blodkroppar och det blir en ansamling av omogna blodkroppar som inte fungerar normalt. Akut leukemi har ett snabbt sjukdomsförlopp och förekommer även hos barn och unga personer.

Vad är galopperande leukemi?

Akut myeloisk leukemi (AML) är ett samlingsnamn för sjukdomar med klonal expansion av celler som utgör förstadier i bildningen av granulocyter, erytrocyter och/eller trombocyter, men ej förstadier till lymfoida celler. AML drabbar främst benmärgen, och leder oftast till kraftig hämning av den normala blodbildningen.

Har leukemi blivit vanligare?

Bland de med akut leukemi som är cancer-fria efter fem års tid så är det osannolikt att cancern återvänder. Under 2000 människor över världen leukemi — vilket orsakade 265000 dödsfall. Leukemi är den vanligaste cancertypen hos barn, och tre fjärdedelar av barnleukemierna än av typen ALL.

Hur kan man se om man har leukemi?

Symtom på leukemi

  • Trötthet.
  • Långdragna halsinfektioner eller andra infektioner.
  • Lättare för att blöda.
  • Feber, avmagring, svettningar nattetid.
  • Smärta i skelettet.
  • Svullna lymfkörtlar eller förstorad mjälte.

Vilka prover är avvikande vid leukemi?

Kännetecknande för leukemi är avvikande blodvärden, anemi, låga/höga vita blodkroppar, eventuellt blaster vid differentialräkning, låga trombocyter. Vid något av dessa symptom/fynd remitteras patienten till sjukhus med hematolog. Vid hematolog görs benmärgsundersökningar och utvidgade blodprover.

Kan leukemi ge metastaser?

De allra flesta cancerformer kan ge metastaser. Vid leukemi och lymfom talar man inte om metastaser, även om sjukdomen är spridd i hela kroppen.

Vad är en blast blod?

Leukocyter är ett samlingsnamn på ett antal olika vita blodceller. När man tittar närmare på de olika vita celltyperna kan det hända att man bland dem ser de omogna cellerna (blaster). I det här skedet kan man redan starkt misstänka att det förekommer en störning i det blodbildande organet, benmärgen.

Vad är leukemi symtom?

  • Leukemi symtom 1 Trötthet 2 Långdragna halsinfektioner eller andra infektioner 3 Lättare för att blöda 4 Feber, avmagring, svettningar nattetid 5 Smärta i skelettet 6 Svullna lymfkörtlar eller förstorad mjälte

Hur ofta upptäcks kronisk leukemi?

  • Kronisk leukemi upptäcks inte sällan av en slump då ett blodprov, som har tagits av ett annat skäl, visar sig innehålla för många vita blodkroppar. Mer allmänna symtom som trötthet, svettningar och viktnedgång förekommer även vid kronisk leukemi och ibland kan också den normala blodbildningen vara hämmad.

Hur behandlas kronisk myeloisk leukemi?

  • Behandlingen av kronisk myeloisk leukemi har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Tidigare behandlades sjukdomen ofta med cytostatika och efterföljande stamcellstransplantation, ofta med svåra biverkningar som följd. Nu finns en typ av behandling som kallas TKI ...

Hur behandlas kronisk lymfatisk leukemi?

  • Kronisk lymfatisk leukemi, KLL, behöver behandlas direkt om den som är sjuk har symtom när sjukdomen upptäcks. Många är utan symtom. Då behövs ingen behandling men du får komma på regelbundna kontroller och lämna blodprover några gånger om året.

Relaterade inlägg: