Hur blir man av med medberoende?

Innehållsförteckning

Hur blir man av med medberoende?

Hur blir man av med medberoende?

Det går att ta sig ur ett medberoende – men det krävs en del arbete eftersom det ofta är ett väldigt inarbetat beteende. Ett bra första steg att ta tag i problemen kan vara att ta hjälp utifrån. Det kan till exempel handla om anhörigstöd eller ett medberoendeprogram.

Hur det är att leva med en alkoholist?

Att vara tillsammans med en alkoholist gör dig lätt till medberoende. Du kan bli fast i ett nät av lögner och leva i ett självbedrägeri. – Du är väldigt inriktad på att själv kunna hjälpa din partner alkoholisten, och ser inte att du själv behöver hjälp. Som anhörig går du också in i en otrolig förnekelse.

Hur lämnar man en missbrukare?

8 råd för anhöriga till alkoholister och missbrukare

  1. Lär dig så mycket du kan om beroende. ...
  2. Skuld och skam är ingen hjälp på vägen. ...
  3. Våga be om hjälp – det finns stöd att få ...
  4. Prata av dig – dela med dig av dina känslor. ...
  5. Rör på dig regelbundet – minska stressrelaterad ohälsa. ...
  6. Fortsätt göra det som gör dig lycklig.

Hur yttrar sig medberoende?

10 vanliga symtom på medberoende Du vill gärna kontrollera någons missbruk och du upplever tomhetskänslor när du inte har någon att sköta om. Du har en negativ självbild och låg självkänsla. Du sätter ofta andras intressen före dina egna. Du ser sällan (eller aldrig) till egna behov.

Hur får man någon som är deprimerad att söka hjälp?

Uppmuntra till samtal och visa att du bryr dig

  1. Våga fråga hur personen mår. ...
  2. Lyssna öppet och utan att döma Visa att du lyssnar genom att nicka, humma eller söka ögonkontakt. ...
  3. Förmedla hopp. ...
  4. Om personen mår mycket dåligt, uppmuntra till att söka professionell hjälp.

Hur kan man hjälpa en alkoholist?

– Vi brukar rekommendera att ta hjälp av självhjälpsgrupper som Länkarna eller Anonyma Alkoholister, AA. Det är lättare att kämpa tillsammans med andra. Det är en klar skillnad på en person som tar aktiv del i sin behandling och en som inte gör det, säger Steve Ottosson.

Vad kan man göra för att hjälpa en missbrukare?

Anhöriga till missbrukare kan i de flesta kommuner även ta kontakt och få stöd av så kallade anhöriggrupper. Som vän kan man visa att man inte accepterar droger, men också att man finns där som stöd och sällskap. Man kan alltid hitta på saker tillsammans och då kräva att det är drogfritt.

Hur hantera återfall anhörig?

erbjuda dig att följa med till ett AA- eller NA-möte eller föreslå familjeterapi så att ni tillsammans kan utforska hur missbruket påverkat er båda och hur ni kan stötta varandra. Du kan också hjälpa din närstående genom att avlägsna triggers och se till att det blir svårt att använda alkohol och droger.

Relaterade inlägg: