Hur märks näthinneavlossning?

Innehållsförteckning

Hur märks näthinneavlossning?

Hur märks näthinneavlossning?

Symtom. Symtomen vid näthinneavlossning varierar, men den börjar vanligtvis med att du upplever streck och sotflagor i ditt synfält, vilket till en början påverkar det perifera synfältet. Du ser ljusblixtar om glaskroppen drar i näthinnan. Om näthinnan lossnar blir den som en mörk skugga i synfältet.

Kan man förebygga näthinneavlossning?

Om man söker vård snabbt kan man hinna förebygga näthinneavlossning genom att man tätar hålet i näthinnan med hjälp av laser. Laserbehandlingen tar cirka tio minuter. Om näthinnan börjar lossna så är det väldigt viktigt att man får vård och behandling så fort som möjligt.

Är näthinneavlossning vanligt?

När vätska passerar genom hålen lyfts näthinnan upp från väggen och det uppkommer en näthinneavlossning (se bild på framsidan.) HUR VANLIG ÄR NÄTHINNEAVLOSSNING? Ca 1000 personer får sjukdomen per år i Sverige.

Hur många drabbas av näthinneavlossning?

Vid näthinneavlossning, vilket drabbar 1000-1500 invånare i Sverige årligen, upplever patienten en grå skugga perifert i synfältet. Denna ökar oftast på sig under loppet av någon dag och inkluderar snart även det centrala skarpa seendet.

Hur lång tid tar näthinneavlossning?

Symtom. En näthinneavlossning kommer ofta plötsligt. Det brukar ta två till tre dagar från det att näthinnan börjar lossna tills att den har lossnat helt. Men det kan ibland ta längre tid.

Vad gör man åt näthinneavlossning?

I sällsynta fall kan näthinneavlossning behandlas enbart genom att läkaren sprutar in luft eller gas i ögat. Det gäller om endast en liten del av näthinnan har lossnat. Gasen tätar hålet i näthinnan så att vätskan under näthinnan sugs upp. Hålet stängs sedan med hjälp av en laserbehandling.

Är näthinneavlossning farligt?

Näthinneavlossning gör alltid att du förlorar synen på ögat, om du inte snabbt får behandling. Därför är det mycket viktigt att du får behandling snabbt. Det är vanligast att få näthinneavlossning i ena ögat. Behandlingen som du får beror bland annat på hur stor del av näthinnan som har lossnat.

När får man näthinneavlossning?

Det är vanligast att få näthinneavlossning i ena ögat. Behandlingen som du får beror bland annat på hur stor del av näthinnan som har lossnat. Du kan få näthinneavlossning som en följd av glaskroppsavlossning. Ibland kan det bero på att du har fått ett slag mot ögat eller att du är mycket närsynt.

Hur lång tid tar en Näthinneoperation?

Operationen kan ta en eller flera timmar beroende på hur stort ingreppet är. Uppvakning och vård efter operationen pågår i ungefär tre timmar.

Relaterade inlägg: