Får man gräva en damm?

Innehållsförteckning

Får man gräva en damm?

Får man gräva en damm?

Anmälan gör du till Länsstyrelsen. Om ytan är större än fem hektar så är åtgärden istället tillståndspliktig. Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen. Innan du söker tillstånd ska du hålla samråd med Länsstyrelsen.

Hur sköta damm?

Hela dammen tvättas innan nytt vatten fylls på. På våren görs en storstädning, då byts vattnet ut och dammens kondition kontrolleras. I samband med tömningen kan man lägga ut torvblock på bottnen som bidrar till att vattnet hålls rent. Torven sänker dammens pH värde så att algerna inte trivs och vattnet hålls klart.

Hur djup behöver en damm vara?

Mer avancerat än så behöver inte en damm vara – gräv ner en balja, stor kastrull eller liten tunna i marken (använd gärna vattenpass för att det ska bli rakt). Den får gärna vara 40-50 cm djup, men en grund liten damm är betydligt bättre än ingen alls.

Hur djup kan en damm vara?

Fundera också på djupetdammen. De flesta vattenväxter trivs på ett djup mellan 0-40 cm. Det finns det som vill stå djupare också, framförallt vissa arter av näckrosor. Vill du ha fisk i dammen och att de ska kunna övervintra i den måste du ha en djuphåla på minst 70 cm för de flesta arter.

Vad är skillnaden mellan damm och sjö?

Damm är en konstgjord sjö eller tjärn, ofta av mindre storlek. ... Oegentligt används benämningen damm i svenska språket ofta även om det vattenmagasin i form av en sjö som bildats ovan en dammanläggning (fördämning).

Relaterade inlägg: