Hur gör man en CE-märkning?

Innehållsförteckning

Hur gör man en CE-märkning?

Hur gör man en CE-märkning?

Så får du CE-märkning

  1. se till att alla relevanta EU-krav är uppfyllda.
  2. avgöra om du kan bedöma din produkt själv eller om du måste vända dig till ett anmält organ.
  3. sammanställa en teknisk dokumentation som visar att produkten uppfyller de tekniska kraven: läs mer om den tekniska dokumentationen.

Är CE-märkning ett krav?

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. ... Bara produkter som EU bestämt får CE-märkas. Kraven i EU:s direktiv har överförts till svenska regler och motsvarande regler ska finnas i alla EU-länder.

Hur lång tid tar det att få CE-märkning?

CE-märkning förutsätter att produktens egenskaper har testats eller utretts på något annat sätt. Att låta göra testningar vid ett anmält organ och upprätta teknisk dokumentation kan ta lång tid, upp till ett eller två år.

Får man sälja ej CE märkta produkter?

CE-märket betyder att tillverkaren garanterar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. Utan märkningen får den inte säljas inom EU.

Måste elektronik vara CE märkt?

En elprodukt som du köper inom Europa ska vara CE-märkt. Det är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller alla bestämmelser och säkerhetskrav som ställs på den utifrån EU-direktiv. Produkter som tas in från länder utanför EES-området måste också vara CE-märkta.

Hur CE märker man en lampa?

Fråga: Är det lagligt att sälja en lampa i Sverige om den inte är S-märkt eller har CE-märkning? Svar: CE-märkningen måste lampan ha, precis som annan elektrisk utrustning som säljs i Sverige. Den sätts dit av tillverkaren själv och är en försäkran om att produkten uppfyller alla krav som EU ställer på produkten.

Vilka saker bör ha en CE-märkning?

CE-märket betyder att tillverkaren eller importören lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. Leksaker, elektrisk hemutrustning samt flytvästar, hjälmar och annan personlig skyddsutrustning hör till de produktgrupper som omfattas av märkningen.

Vem får göra CE-märkning?

Det är bara tillverkaren eller tillverkarens representant som får CE-märka en vara. Importörer eller distributörer får alltså aldrig CE-märka en produkt.

Hur länge gäller en CE-märkning?

Dokumentation för CE-märkta produkter EG/EU-försäkran om överensstämmelse ska sparas i tio år efter att varan släppts ut på marknaden. Som importör bör du försäkra dig om att tillverkaren har upprättat EG/EU-försäkran och den övriga tekniska dokumentation som krävs.

Hur vet jag om en produkt är CE märkt?

Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Det är EU som beslutar om vilka produkter som ska CE-märkas och för en del produkter måste du ta hänsyn till flera krav i EU-lagstiftningen.

Vad är en CE-märkning?

  • CE-märkning är en produktmärkning för Europeiska unionens inre marknad. En produkt med CE-märkning får säljas på den inre marknaden utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att: Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö

Vem får CE-märka en produkt?

  • Bara tillverkaren får CE-märka produkter. Det är bara tillverkaren eller tillverkarens representant som får CE-märka en vara. Importörer eller distributörer får alltså aldrig CE-märka en produkt. Läs om du är tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare.

Hur ska produkten CE-märkas?

  • Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Hur ska CE-märket användas?

  • CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid. Märket ska sitta på varje vara som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur varan ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.

Relaterade inlägg: