Var är läpp och gomspalt vanligast?

Innehållsförteckning

Var är läpp och gomspalt vanligast?

Var är läpp och gomspalt vanligast?

Det innebär att 150-200 barn per år föds med någon form av läpp-, käk- och/eller gomspalt i Sverige. Internationellt varierar prevalensen från 0,6/1 000 (Spanien) till 2,5/1 000 (Japan). Genomgående LKG-spalt är vanligare hos pojkar medan isolerad gomspalt är vanligare hos flickor.

Kan man se Harmynt på ultraljud?

I de fall det berör läpp, käke och gom kallas det för LKG-spalt. Symptom på LKG-spalt kan upptäckas med ultraljud men oftast upptäcks spalten i samband med förlossningen. Det gäller framför allt gomspalt som kan vara svår att upptäcka med ultraljud.

Hur vanligt är gomspalt i Afrika?

Läpp-, käk- eller gomspalt är vanligt: cirka föds med tillståndet, oavsett hur rikt hemlandet är.

Relaterade inlägg: