Vad är ett ryggmärgsbråck för något och hur påverkar det en persons liv?

Innehållsförteckning

Vad är ett ryggmärgsbråck för något och hur påverkar det en persons liv?

Vad är ett ryggmärgsbråck för något och hur påverkar det en persons liv?

Ryggmärgsbråck är en medfödd skada i ryggmärgen. Skadan leder ofta till fysisk funktionsnedsättning. Den som har ryggmärgsbråck behöver olika typer av stöd för att kunna leva ett aktivt och delaktigt liv. Behovet av stöd varierar från person till person.

Hur länge lever folk med ryggmärgsbråck?

Epidemiologi. Prevalensen är idag 1,3 barn per 10 000 födda barn. Det föds allt färre barn med ryggmärgsbråck. Överlevnaden till vuxen ålder är 80-90%.

Kan man se ryggmärgsbråck på ultraljud?

Om fostret har ett ryggmärgsbråck eller ett bukväggsbråck kan detta också upptäckas relativt lätt med hjälp av ultraljud. Skulle fostret däremot ha ett hjärtfel kan det vara mycket svårt att upptäcka, varför det i praktiken är relativt få hjärtfel som diagnostiseras före förlossningen.

Hur många drabbas av ryggmärgsbråck?

Idag föds mellan 10 och 20 barn med ryggmärgsbråck/år, av de totalt 100 000 barn som föds varje år i Sverige. Ryggmärgsbråck/MMC räknas till de sällsynta diagnoserna. Tidigare föddes 40 till 60 barn/år med ryggmärgsbråck.

Kan man gå om man har ryggmärgsbråck?

Ryggmärgsbråck är en medfödd skada i ryggmärgen som ofta leder till fysisk funktionsnedsättning. Det går att leva ett bra liv med ryggmärgsbråck, men det är viktigt att få rätt hjälp och stöd redan från början.

Varför får man vattenskalle?

En av de vanligaste orsakerna till kommunicerande hydrocefalus är uppkomst till följd av en skada mot hjärnan. Hos barn kan det röra sig om intraventrikulära blödningar hos prematurt födda eller CNS-infektioner medan vanliga orsaker hos vuxna är subarachnoidalblödningar och trauma.

Kan man få ryggmärgsbråck som vuxen?

Då dessa siffror tas med, fanns det i Sverige den 1 januari 2015 1,46 per 10 000 barn i åldrarna 0-6 år som hade ryggmärgsbråck (MMCUP Årsrapport 2013; MMCUP Årsrapport 2014). För närvarande finns cirka 30 vuxna personer i Jönköpings län med ryggmärgsbråck. Nedsatt kognitiv funktion är vanligt.

Hur märks vattenskalle?

Diagnos. Hydrocefalus upptäcks vid ultraljudsundersökningar av hjärnan. Behandlingen består i att avleda vätskan för att minska trycket på hjärnan. Det sker i enklare fall med tappning av vätska från ryggmärgskanalen (lumbalpunktion).

Hur ser man ryggmärgsbråck?

Ryggmärgsbråck kan ofta upptäckas vid den ultraljudsundersökning som alla gravida erbjuds i graviditetsvecka 18 till 20. Men det är inte säkert att bråcket syns då. Du erbjuds ofta ultraljudsundersökning tidigare än vecka 18 om du har varit gravid tidigare och fostret då hade ryggmärgsbråck.

När kan man se fostrets hjärta på ultraljud?

Tidigast från graviditetsvecka 6-7 kan man se om det finns hjärtaktivitet - på 1177 kan du läsa mer om ”Ultraljudsundersökning under graviditet ”. Till oss kan du komma för ultraljud i tidig graviditet från graviditetsvecka 8.

Relaterade inlägg: