Hur funkar Plagiatkontroll?

Innehållsförteckning

Hur funkar Plagiatkontroll?

Hur funkar Plagiatkontroll?

Verktygen fungerar så att eleven eller studenten skickar sin text till läraren via en särskild e-postadress. Texten passerar textigenkänningstjänsten innan den når läraren. Elevens text lagras i en databas som innehåller tiotusentals andra elev- och studentarbeten och jämförs samtidigt mot övrigt innehåll i databasen.

Vad kan konsekvenserna bli om man plagierar?

Vid misstanke om att en student plagierat kan ärendet komma att överlämnas till disciplinnämnden. Visar det sig att studenten plagierat med uppsåt att vilseleda om sina kunskaper kan nämnden besluta om varning eller avstängning från studierna under högst 6 månader (Högskoleförordningen SFS 1993:100, 10 kap.

Hur fastnar man i Urkund?

Översätta en annan författares text till ett annat språk och använda resultatet utan att ange källan. D. Använda en existerande text utan att ange vem originalförfattaren är, men göra små justeringar som att ändra ordföljder och meningsbyggnad, byta ut ord mot synonymer, ta bort eller lägga till enstaka ord och dylikt.

Hur mycket procent Är det okej att ha i Urkund?

– Jag brukar sätta gränsen där vid 5–10 procent, om det går upp till den nivån så brukar jag gå in i dokumenten och se vilka typer av likheter det är som finns med andra dokument. Alla träffar som programmet reagerar på är ändå inte plagiat.

Kan man lita på Plagiatkontroll?

System som erbjuder så kallad plagiatkontroll (T. ex. Urkund och Turnitin) erbjuder en automatiserad sökfunktion där studentens text jämförs med systemets egen databas med dokument som laddats upp av företagets andra kunder. ... För dessa system kan inte på något sätt avgöra om en text är ett plagiat eller inte.

Hur gör man Plagiatkontroll på Classroom?

Aktivera plagiatrapporter när du har fått elevernas arbeten

  1. Öppna classroom.google.com på datorn.
  2. Klicka på klassen. Klassuppgifter.
  3. Klicka på Mer bredvid hemuppgiften. Redigera.
  4. Markera rutan Utför plagiatkontroll (plagiatrapport).

Vad är plagiering?

Plagiering innebär att använda någon annans verk och presentera det som sitt eget utan att referera till källan, det vill säga varifrån uppgifterna kommer. Det kan till exempel röra sig om en text, idé, teori, bild eller figur, ett diagram eller datorprogram, musik eller en produkt.

Vad innebär plagiering?

Plagiering på universitetsnivå innebär att du använder dig av andras texter/arbeten och försöker få dem att framstå som dina egna. Den grundläggande principen är att det tydligt ska framgå vad som är dina egna ord och tankar och vad du har hämtat från andra källor!

Vad ser man på Urkund?

Vad är Urkund? Urkund är ett helt automatiserat system mot plagiering och används framgångsrikt på universitet och högskolor i hela Europa. Urkunds system kontrollerar alla dokument mot tre centrala källområden; Internet, förlagsmaterial och tidigare inskickat studentmaterial (t ex PM, case studies och examensarbeten).

Hur man tar sig förbi Urkund?

Sätt citat på sådant som är citat, och använd dina egna ord så slipper du problem med urkund. Legitimerad apotekare, molekylärbiolog, kemist.

Relaterade inlägg: