Vad äter en Mjölbagge?

Innehållsförteckning

Vad äter en Mjölbagge?

Vad äter en Mjölbagge?

Mjölbaggar livnär sig på torra specerier/livsmedel, såsom mjöl, gryn, flingor, pasta, kryddor och fröer. De lägger också sina ägg i dessa livsmedel och förökar sig snabbt. Mjölbaggar har en förmåga att ta sig in i även mycket välförslutna varor.

Hur utrotar man Mjölbaggar?

Den svartbruna mjölbaggen kommer ursprungligen från varmare länder och importerades av en slump med varor till Sverige. På 40-talet tycks den ha funnit fotfäste, och sedan dess kan vi betrakta den som en ovälkommen besökare. Den klarar sig inte utomhus, utan sprids via handel och allmänt kringflyttande.

Hur blir man av med Mjölbaggar?

Mjölbaggarna avsöndrar ett sekret som luktar starkt och som kan sitta kvar i angripna varor....Så blir du av med mjölbaggar:

  1. Töm skåp och lådor och ta bort eventuellt hyllpapper.
  2. Rengör lådor och hyllor noga, använd helst dammsugare.
  3. Undersök alla varor innan de ställs tillbaka i skåp och lådor.
  4. Angripna varor kastas.

Hur länge lever Brödbaggar?

Båda arterna flyger och söker sig gärna mot ljus, t. ex. mot fönster/lampor. Brödbaggen kan leva några veckor upp till ett par månader medan tobaksbaggen endast lever i en månad.

Relaterade inlägg: