Hur märks språkstörning?

Innehållsförteckning

Hur märks språkstörning?

Hur märks språkstörning?

Det handlar bland annat om fonologi och grammatik, det vill säga hur ord uttalas och böjs samt hur man sätter ihop meningar. Svårigheter med språkets form är oftast det som märks först. Det kan till exempel visa sig genom att barnet byter ut eller utelämnar språkljud, eller kastar om ordföljden i meningar.

Kan en språkstörning försvinna?

För alla går det inte lika lätt. Språkutvecklingen flyter inte av sig själv. Vi kallar det språkstörning vilket för många ger ett livslångt funktionshinder. Språkstörning försvinner inte för att barnen möter skolan utan förändras och kan ge symptom som läs- och skrivsvårigheter eller inlärningssvårigheter.

Hur blir man av med språkstörning?

Man kan inte bota språkstörning. Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna förstår vilka behov barnet har, så att förväntningar och krav blir lagom stora. Behandling ges av logopeder.

Varför får man talfel?

Det finns inte alltid någon känd orsak. En orsak kan vara ärftlighet, det vill säga att man har andra i släkten som har haft en språkstörning. Orsaken kan ibland vara nedsatt hörsel. Det finns ofta en samverkan mellan olika faktorer och det kan också vara ett tecken på en allmänt försenad utveckling.

Hur hjälper man ett barn med språkstörning?

Exempel på åtgärder kan vara:

  1. Rådgivning kring hur man som vuxen stimulerar sitt barns språk.
  2. Kontinuerliga kontroller för att följa utvecklingen.
  3. Behandling i form av träning hos logoped.
  4. Behandling i form av träning i liten grupp med andra barn med språkstörning, på en särskild språkavdelning/språkförskola.

Vad är generell språkstörning?

Generell språkstörning är en diagnos som innebär nedsättning av språkets olika funktioner, både impressivt och expressivt. De impressiva funktionerna, det vill säga hur vi bearbetar och tolkar inkommande information av ljud, stavelser, ord, meningar och undertexter etc.

Kan man ha både språkstörning och dyslexi?

Språkstörning är inte detsamma som dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter, men många barn som har sen språkutveckling kan senare få svårigheter med läsning och skrivning. Man skiljer även på språkstörning och talstörning. Talstörning kan till exempel innebära stamning. Ibland kan man både ha språk- och talstörning.

Vad är Språknedsättning?

– Enligt en ny internationell definition, innebär språkstörning* att ett barn har en avvikande språkutveckling och att den språkliga nedsättningen finns kvar i skolåldern och även i vuxen ålder. Språknedsättningen har en betydande inverkan på social interaktion i vardagen såväl som på inlärningen.

Varför säger barn Gådde?

Grammatiken oviktig till en början När barn börjar prata börjar de också att bygga upp grammatiska strukturer som till en början är förenklade. Det gör att oregelbundna verb som ge och gå böjs som om de varit regelbundna. Barnet säger gedde och gådde istället för gav och gick.

Relaterade inlägg: