Vad beror hedersrelaterat våld på?

Innehållsförteckning

Vad beror hedersrelaterat våld på?

Vad beror hedersrelaterat våld på?

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. Det sanktioneras av ett kollektiv och utövas även ofta av flera personer. De utsattas familjemedlemmar eller närstående spelar i regel en avgörande roll.

Vad är orsaken till hedersmord?

Hedersmord, eller skammord, är ett ofta planerat mord på en familjemedlem eller släkting för att återupprätta familjens, klanens eller gruppens heder, som offret på något sätt anses ha vanärat. Hedersmord och annat hedersvåld är våld i nära relationer som motiveras av hederskultur och drabbar oftast kvinnor.

Vad är Hedersföreställningar?

Hon har en vän som har sina rötter i en kultur där hedersföreställningar ibland förekommer. Sophia och vännen har diskuterat begreppet hederskultur och hon har svårt att förstå en livshållning som begränsar individens möjligheter att på egen hand välja livspartner och livsstil.

Vad kan man göra mot hedersvåld?

Agera vid misstanke eller kännedom. Skolan ska ge stöd och skydd genom anmälan till socialtjänsten. Det kan handla om situationer som i olika utsträckning kan vara brådskande och akuta. Eleven kan till exempel hotas av familjen eller så kan det finnas planer på att sända eleven till ett annat land mot hens vilja.

Vad kan en person bestraffas för i en hederskultur?

Flera personer kan kontrollera att du inte gör något fel. Du kan bli straffad om du bryter mot familjens eller släktens regler. Till exempel bli slagen, hotad, kallad för elaka saker. De kan till exempel säga att de skäms för dig, eller att du inte längre är en del av familjen.

Var kommer hederskultur ifrån?

Hederskulturer återfinns i hela världen men är idag vanligare bland människor från ett område som sträcker sig från Nordafrika via Mellanöstern och Centralasien till den Indiska subkontinenten. Exempel på dessa länder är Afghanistan, Albanien, Eritrea, Irak, Kurdistan, Libyen, Palestina, Pakistan och Somalia.

Relaterade inlägg: