Varför får man protein i urinen?

Innehållsförteckning

Varför får man protein i urinen?

Varför får man protein i urinen?

Blodet består av blodkroppar och blodplasma. Blodplasman består mest av vatten, men också av olika proteiner, salter och andra ämnen. Albumin är det vanligaste proteinet i blodplasman. När njurarna fungerar som de ska släpper de ut salter och små proteinmolekyler från blodet i urinen.

Hur ser protein i urinen ut?

Proteinuri eller äggvita i urinen innebär att urinen innehåller mycket proteiner, vilket är ett tecken på en sjukdom. För mycket protein i urinen kan ofta yttra sig i att urinen blir skummig eller bubblig. Ödem förekommer ibland tillsammans med proteinuri. När det är fråga om albumin kallas tillståndet albuminuri.

Vad ska inte finnas i urinen?

Med urinen lämnar urea kroppen, vilket vid stora mängder kan ge urinen en stark lukt av ammoniak, vilket kan vara ett tecken på en underliggande sjukdom. Många andra ämnen lämnar kroppen med urinen, vilka kan mätas i urinprov, till exempel natrium. Sjukdomar kan också förändra urinens pH-värde.

Vad betyder protein i urinen gravid?

Under graviditeten finns en risk att få högt blodtryck och protein i urinen, så kallad havandeskapsförgiftning eller preeklampsi. Oftast kommer besvären i slutet av graviditeten. De flesta får en lindrig form av havandeskapsförgiftning. Blodtrycket anses som förhöjt om det överstiger 140/90.

Hur blir man av med äggvita i urinen?

I första hand behandlas grundorsaken till förekomsten av äggvitan i urinen. Äggviteläckaget måste minskas för att spara njurarna. Blodtrycket behandlas med målet 125/75mmHg. Man kan använda ACE-hämmare och/eller s k angiotensin II-receptorhämmare.

Relaterade inlägg: