Hur utvecklas polyneuropati?

Innehållsförteckning

Hur utvecklas polyneuropati?

Hur utvecklas polyneuropati?

Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och gör att du gradvis får sämre känsel i fötterna och svårare att gå. Besvären kan senare komma också i underbenen. Det går oftast inte att bli helt bra igen, men du kan få behandling som minskar besvären.

Vad är en neuropati?

Sjukdom/tillstånd Polyneuropatier är sjukdomar som påverkar funktionen i de perifera nerverna. Hos personer med ärftlig tryckkänslig neuropati påverkas det perifera nervsystemet av att nerverna har en ökad känslighet för tryck. Det leder till domningar som kan pågå i timmar upp till flera månader.

Vilka symtom kan ses vid neuropati?

De vanligaste symtomen vid påverkan på känsel- och muskelnerverna är domningar, smärta, obehag, känselnedsättning och svaghet i benen och fötter samt ibland även händerna. Vanligt att balansen påverkas. Oftast påverkas båda sidor av kroppen samtidigt, exempelvis båda fötterna eller båda händerna.

Hur diagnostiseras polyneuropati?

Vid misstanke om ovanliga former av polyneuropati analyseras blodprov i jakt efter antikroppar som kan signalera autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Vid misstanke om ärftlig polyneuropati kan blodprov för DNA-analys tas för vissa former av CMT samt för Skelleftesjuka (FAP).

Varför domnar mina ben när jag sitter?

När stickningar eller domningar inträffar i delar av kroppen utan en uppenbar orsak, kan det emellertid komma från en nerv som hamnat i kläm längs ryggraden på grund av trängsel eller i en arm eller ett ben (tunnelsyndrom). I vissa ovanliga fall kan det röra sig om en underliggande neurologisk sjukdom.

Hur diagnosticerar man polyneuropati?

Vid misstanke om ovanliga former av polyneuropati analyseras blodprov i jakt efter antikroppar som kan signalera autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Vid misstanke om ärftlig polyneuropati kan blodprov för DNA-analys tas för vissa former av CMT samt för Skelleftesjuka (FAP).

Hur får man droppfot?

I de flesta fall beror droppfot på att peroneusnerven, som går bakom knäet, kommit i kläm. Men det kan även finnas andra bakomliggande neurologiska orsaker som exempelvis stroke, ischias, polyneuropati och diskbråck. Detta ska alltid utredas av läkare. Beroende på bakomliggande diagnos kan tillståndet ofta förbättras.

Vilka läkemedel kan ge neuropati?

Läkemedel (som statin, disulfiram, nitrofurantoin, fenytoin, isoniazid och vinkristin). Vaskulära orsaker p.g.a. arterioskleros, vaskulit. Immunoneuropatier (Guillain-Barré, kronisk inflammatorisk polyradikuloneuropati, paraproteinemi).

Vad är autonom neuropati?

Namnet hereditär sensorisk och autonom neuropati typ V beskriver att sjukdomen är ärftlig (hereditär) och leder till nervskada (neuropati). Att nervskadan är sensorisk innebär att känseln är påverkad och att den är autonom betyder att icke viljemässigt styrda nervfunktioner är påverkade.

Vad är symtom vid polyneuropati?

  • Symtom vid polyneuropati. Polyneuropati brukar börja med att du får likadana besvär i båda fötterna. Det är vanligt med följande symtom: Du får stickningar och domningar i fötterna. Det känns som om du går på kuddar.

Vilka läkemedel används för polyneuropati?

  • Även antiepileptika (pregabalin och gabapentin) används. Undantagsvis används opiater, i första hand tramadol. Prognos. I de flesta fall av långsam utveckling polyneuropati finns ingen botande behandling. Trots att symtom med känselnedsättning och muskelsvaghet långsamt ökar, blir funktionsnedsättningen oftast relativt begränsad.

Hur fungerar antidepressiva vid polyneuropati?

  • Därför fungerar antidepressiva vid viss smärta, till exempel nervsmärta vid polyneuropati. Även antiepileptika (pregabalin och gabapentin) används. Undantagsvis används opiater, i första hand tramadol. Prognos. I de flesta fall av långsam utveckling polyneuropati finns ingen botande behandling.

Relaterade inlägg: