Vad kan näthat leda till?

Innehållsförteckning

Vad kan näthat leda till?

Vad kan näthat leda till?

En del näthat är brottsligt, annat inte, men gemensamt är att det alltid sårar och skadar den som utsätts. Brott man kan utsätts för på nätet som ofta benämns som näthat är bland annat olaga hot, ofredande, förolämpning, förtal, hets mot folkgrupp och sexuellt ofredande.

Vilka blir utsatta för näthat?

Vilka drabbas? Enligt BRÅ:s rapport av polisanmälda näthatsbrott (2015) framkommer det att fler män än kvinnor pekas ut som gärningspersoner för dessa typer av brott. Statistik visar att unga män näthatar dubbelt så mycket som unga kvinnor, samt att kvinnor utsätts för mer hot, hat och kränkningar på nätet än män.

Vad är det för näthat som kan klassas som olagligt?

Att få din bild upplagt på sociala medier mot din vilja eller att någon sprider falska rykten eller skriver något nedsättande om dig på forum är olika typer av näthat. I vissa fall kan gärningarna klassas som olaga hot, ofredande, förtal, eller brott mot personuppgiftslagen.

Är näthat olagligt?

Ibland kallas det internettrakasserier eller nätmobbning. Egentligen finns det inga särskilda lagar för hot och trakasserier på nätet. Samma regler gäller där som på skolgården eller på arbetsplatsen. Det speciella med det som händer på nätet är att det snabbt kan få väldigt stor spridning.

Vad kan polisanmälas?

Några exempel på vad som är brott som man kan anmäla till polisen:

  • slår dig.
  • tar något från dig.
  • lånar eller tar dina saker utan lov.
  • tar på din kropp på ett sätt som är obehagligt eller som gör dig rädd.
  • tvingar eller lurar dig att utföra sexuella handlingar.
  • hotar dig och säger "Om du anmäler mig, då..."

Kan man bli dömd för trakasserier?

En förolämpning behöver inte vara text, det kan också vara hånfulla och taskiga bilder eller filmer. ... Straffet för att förolämpa någon är normalt böter (för att bli dömd måste du vara straffmyndig, det vill säga ha fyllt 15 år), men kan i undantagsfall bli fängelse i upp till sex månader.

Hur många är utsatta för näthat?

3 av 10 i åldern 12–25 år drabbas av näthat Under en treårsperiod har näthatet legat på en konstant nivå. Totalt drabbas var sjunde internetanvändare av näthat eller att någon skriver negativt om dem på internet. De yngre upp till 25 år drabbas i betydligt högre utsträckning – här är cirka 3 av 10 utsatta.

Hur vanligt är det med näthat?

Nu visar även en nysläppt rapport av Statens Medieråd att 37 procent av Sveriges ungdomar i åldern 15–18 år anmälde någon form av hat på en social medietjänst 2018. 2016 var samma siffra 25 procent och 2017 var den 33 procent.

Vad betyder förtal och ärekränkning?

Förtal innebär att peka ut någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det har ingen egentlig betydelse om uppgifterna är sanna eller inte. ... Förtal brukar tillsammans med förolämpning kategoriseras som ärekränkning.

Vad är det för straff på ofredande?

7 § brottsbalken. Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

Relaterade inlägg: