Varför får man PCOS?

Innehållsförteckning

Varför får man PCOS?

Varför får man PCOS?

Varför får man PCOS? Det är inte helt klarlagt varför man får PCOS men forskarna har funnit en rubbning i kroppens blodsockersystem (insulinsystem) hos de som drabbats. Det är också känt att kvinnor med PCOS har en överskottsproduktion av könshormonet testosteron.

Vad kan man göra åt PCOS?

Vad kan jag göra själv? Regelbunden fysisk aktivitet och viktnedgång förbättrar alla PCOS-symtom vid övervikt. Det kan räcka med att gå ner några kilo för att ägglossningen ska komma igång. Regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra symtom även om du inte har en övervikt.

När upptäcks PCOS?

Diagnosen polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) innebär att äggstockarna är fyllda av många små cystor och att det samtidigt finns en hormonell rubbning. Det är ett tillstånd som är vanligt i fertil ålder. PCOS upptäcks ofta när du sökt hjälp på grund av svårigheter att bli gravid.

Vad ska man äta om man har PCOS?

Ät ordentligt och balanserat under dagen och undvik socker-bergochdalbanor, även om de består av rawfoodbollar. Sömn hjälper, magnesium hjälper, inositol är ett alternativ. D-vitamin är en förutsättning för att du ska ägglossa ordentligt och det finns gott om forskning på hur det är inblandat i PCOS.

Har man PCOS hela livet?

Den ökade mängden testosteron påverkar kroppen på olika sätt – ägglossningen försvåras, menstruationen förändras och det är lätt att gå upp i vikt. Du kan även ha polycystiska ovarier (PCO) periodvis i livet, till exempel i samband med fysisk eller psykisk stress.

Vad är skillnaden mellan PCO och PCOS?

Mellan 10 och 15% av kvinnor i fertil ålder beräknas ha PCOS. Siffrorna är varierande eftersom kriterierna för diagnos och sätt att mäta är olika över tid. PCO står för polycystiska ovarier, och PCOS för polycystiskt ovariesyndrom. Polycystiska ovarier betyder ”äggstockar med många små äggblåsor”.

Hur testar man sig för PCOS?

Du kan få hjälp att kolla upp det här på en ungdomsmottagning eller en vårdcentral. Du kan också boka tid på en gynmottagning. Då får du lämna blodprover, och om du vill får du göra en gynekologisk undersökning med ultraljud via slidan. Har du PCO/PCOS kan läkaren då se många små omogna äggblåsor på äggstockarna.

Hur diagnostiserar man PCOS?

Symtom på PCOS bör utredas med hormonprover och ultraljud av äggstockarna. Gles eller utebliven menstruation, infertilitet, hirsutism och akne är symtom som inger misstanke om PCOS. Polycystiska ovarier som påvisas med ultraljud innebär äggstockar med många äggblåsor och är ett fynd som ofta förekommer vid PCOS.

Hur många har PCOS?

PCOS är ett vanligt tillstånd som drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder. I vissa fall kan det vara ett förstadium till metabola syndromet, som kan leda till diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. PCOS kännetecknas av många små, vätskefyllda blåsor på den ena eller båda äggstockarna.

Hur kan man gå ner i vikt om man har PCOS?

Är du överviktig kan viktnedgång minska besvären med PCOS – ofta kan du få hjälp av en dietist. Har du särskilt svårt att gå ner i vikt kan det ibland bli aktuellt med fetmakirurgi.

Relaterade inlägg: