Vad behövs för att bygga uterum?

Innehållsförteckning

Vad behövs för att bygga uterum?

Vad behövs för att bygga uterum?

Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående. Det finns vissa undantag från bygglovsplikt för både tillbyggnader och nybyggnader.

Hur stort uterum får man bygga utan bygglov?

De nya Attefallsreglerna som nu tillkommit ger dig rätt att utan bygglov* bygga ett väggmonterat uterum på upp till 15 kvm och ett uterum på upp till 25 kvm. Och det fina är, att du både kan utnyttja Friggebodsregler och Attefallsregler på samma fastighet! Större byggnader än vad som anges kräver alltid bygglov.

Vad krävs för att bygga växthus?

Friggebodsreglerna

  • Fristående växthus, uterum eller förråd får uppföras med en total byggnadsyta på maximalt 15 m² och nockhöjd på högst 3 meter.
  • Byggnaden får inte placeras närmare annan fastighet, tomtgräns eller väg, än 4,5 meter.
  • Om avståndet är mindre än 4,5 meter ska du ha grannens eller väghållarens godkännande.

Vad krävs för att få bygglov?

Normalt krävs bygglov för byggnader, tillbyggnader och vid vissa andra ändringar av byggnader. Det krävs även bygglov för bland annat murar, plank och parkeringsplatser utomhus.

Vad kan man ha i ett uterum?

I uterummen kan man ha lite friare tyglar när det gäller val av möbler, men allt beror på hur isolerat ditt uterum är, om du har det uppvärmt på vintern etc. Ett uterum som inte är vinterisolerat utan är tänkt att användas under vår-höst, gäller in princip samma ”regler” som för växthus.

Kan man bygga uterum själv?

Om man vill spara in en slant och bygga själv så går det utmärkt att beställa hem uterum och montera själv. De flesta är avsedda att vara enkla att montera och kommer med kompletta monteringsanvisningar. Men man bör förstås vara lite bekväm med byggande och ha tillgång till en del verktyg.

Får man bygga lusthus utan bygglov?

Du kan behöva bygglov för att bygga lusthus eller växthus, men genom de så kallade attefallsreglerna och friggebodsreglerna räcker det ibland med att du gör en anmälan och får startbesked. Lusthus och växthus är så kallade komplementbyggnader.

Vad kostar ett bygglov för uterum?

Vad kostar det? Att ansöka om bygglov för att bygga en inglasad altan till ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 12 500 kr och 21 250 kr.

Får man bygga förråd utan bygglov?

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av småhus uppföra en komplementbyggnad till exempel som förråd, uthus, garage, gäststuga med mera. Den sammanlagda byggnadsarean av en komplementbyggnad som uppförs på tomten får inte vara större än 30 m².

Måste man ha tillstånd för växthus?

Du kan behöva bygglov för att bygga lusthus eller växthus, men genom de så kallade attefallsreglerna och friggebodsreglerna räcker det ibland med att du gör en anmälan och får startbesked. ... Det förutsätter att lusthuset eller växthuset uppfyller villkoren för friggebod eller attefallshus.

Relaterade inlägg: