Varför får man för höga Kalciumvärden?

Innehållsförteckning

Varför får man för höga Kalciumvärden?

Varför får man för höga Kalciumvärden?

Hyperkalcemi, höga kalciumvärden, orsakas bland annat av hyperparathyroidism (överfunktion i bisköldkörtlarna). Förstoppning, trötthet, huvudvärk och ökade urinmängder är vanliga symtom vid höga kalciumnivåer.

Vad händer om man har för mycket kalcium i kroppen?

Kalcium kan överdoseras genom intag av kosttillskott vilket i kombination med högt intag av vitamin D kan leda till hyperkalcemi, förkalkning av kroppens vävnader, njursten och njurskador.

Vad är Hypercalcemi?

Definition. Hyperkalcemi innebär förhöjt kalciumvärde i blodet och kan graderas utifrån nivån. Symtomens svårighetsgrad korrelerar inte alltid till kalciumnivån.

Relaterade inlägg: