Vilken faktor påverkar Svängningstiden?

Innehållsförteckning

Vilken faktor påverkar Svängningstiden?

Vilken faktor påverkar Svängningstiden?

Det finns två fysika faktorer som kan påverka svängningstiden av pendel. Dessa två faktorer är vikten på pendel och längden på snöret.

Hur påverkas Svängningstiden av Snörets längd?

Slutsats: I diagrammet kan man se att längden på snöret påverkar pendelns svängningstid, ju längre snöre, desto längre tid. Man kan också se att tiden skiljer sig lite mellan de olika tunga pendlarna, den på 200g tar lite, lite längre tid för en svängning.

Hur påverkas Svängningstiden av massans storlek?

Vi vet att kraften som påverkar massan i den harmoniska oscillatorn är direkt proportionell mot avståndet från jämviktspunkten och mot fjäderspänningen. Den är också återförande vilket innebär att vi får ett minustecken i uttrycket.

Vilka krafter påverkar en pendel?

Tänk att energi är kraft gånger väg. Om du påverkar pendeln med en viss kraft under en viss sträcka så blir den en energi. ... alltså, det enkla sättet att förstå varför pendeln har en frekvens som inte beror på massan är att förstå den effektiva fjäderkonstanten som ett uttryck som innehåller ett beroende på massan.

Vad är en Svängningstid?

När vi menar en period menar vi att massan hinner göra en svängning och sedan tillbaka till ursprungsläget. Figur 1. Olika sätt att se en period för en fjäder som svänger. Det spelar således ingen roll var perioden börjar, så länge den slutar på samma ställe.

Vad är Pendellängd?

Fysikalisk pendel där I är pendelns tröghetsmoment med avseende på axeln, M är massan och h avståndet från axeln till pendelns tyngdpunkt. Om man sätter I/Mh = l' får man samma ekvation som för den matematiska pendeln varvid l' kallas den reducerade pendellängden.

Vad är Svängningstiden?

När vi menar en period menar vi att massan hinner göra en svängning och sedan tillbaka till ursprungsläget. Figur 1. Olika sätt att se en period för en fjäder som svänger. Det spelar således ingen roll var perioden börjar, så länge den slutar på samma ställe.

Kan man lita på pendeln?

Kristallpendlar sägs vara en förlängning av vår intuition. Vi har ofta svaret på frågorna vi ställer inom oss och pendeln hjälper oss locka fram våra inre svar med guidning från energin i vår kropp.

Varför stannar pendeln?

När gaspedalen släpps saktar bilen in på grund av friktion. Men det krävs ett arbete, energi, för att bromsa bilens rörelse. Denna brukar kallas friktionsenergi eller friktionsarbete.

Relaterade inlägg: