Vad påverkar synen?

Innehållsförteckning

Vad påverkar synen?

Vad påverkar synen?

Brist på sömn, rökning, dåliga matvanor, för mycket skärmtid, solande och stress är beteenden, inte främmande för den moderna människan, som kan påverka synen negativt. Problem med synen kan leda till trötthet, huvudvärk och svårigheter med koncentrationen.

Vad är synnedsättning?

Att ha en synnedsättning innebär att man på grund av synbortfall har svårigheter i vardagen. Det finns många orsaker till försämrad syn och det är individuellt hur mycket synnedsättningen påverkar vardagen. Hur mycket och vad en person med en synnedsättning kan se är också mycket individuellt.

Vad kan suddig syn bero på?

Suddig och grumlig syn, haloer och bländning kan alla tyda på att du lider av katarakt eller grå starr. Även om grå starr kan orsaka blindhet är denna ögonsjukdom lätt att behandla, och en starroperation blir oftast mycket lyckad.

Vad gör Åderhinnan?

Åderhinnan innehåller rikligt med blodkärl som försörjer delar av näthinnan med syre och näring.

Kan skada synen?

Skräp i ögat, till exempel sandkorn eller metallspån. Slag mot ögat eller föremål som träffar ögat, till exempel grenar eller bollar. Starkt ljus, till exempel snöblindhet och svetsblänk. Kemikalier och frätande ämnen i ögat.

Hur viktig är synen?

Ett av våra viktigaste sinnen är synen. Ungefär 80 procent av alla intryck vi får, kommer just via synen. Synintrycken uppstår genom ljusstrålar som reflekteras från vår omgivning.

Vad händer när man är blind?

Blindhet räknas som en funktionsnedsättning. Det kan vara svårt att ta till sig skriven information och att orientera sig. Blinda har i Sverige rätt till hjälp enligt LSS - Lag om rätt till service till vissa funktionshindrade.

Varför ljuskänsliga ögon?

Grå starr innebär en grumling av ögats lins som hindrar ljusets väg in i ögat och gör att man ser suddigt och har svårt att fokusera. Ungefär som ett fönster som blir allt smutsigare. Andra vanliga besvär är ökad ljuskänslighet och bländningskänsla, och ökad närsynthet som gör att man måste byta glasögon.

Relaterade inlägg: