Vad gör man åt lågt Ferritinvärde?

Innehållsförteckning

Vad gör man åt lågt Ferritinvärde?

Vad gör man åt lågt Ferritinvärde?

Om man har ett lågt ferritinvärde så behöver man behandla det, och man gör det för att normalisera hemoglobinnivån och för att fylla på järndepåerna igen. Detta kan man göra antingen via kosttillskott eller en intravenös järnsubstitution (endast vid grav järnbristanemi).

Varför får man lågt ferritin?

Det orsakas oftast av blödning, ökad järnkonsumtion eller ökat järnbehov eller problem med järnupptagningen. Järnbrist konstateras genom att undersöka kroppens järndepåer, det vill säga enklast genom att mäta ferritin (S-Ferrit) i blodet.

Varför får man brist på magnesium?

Magnesium brist är vanligtvis ett resultat av ett för lågt intag eller för dåligt upptag av din kropp. Det kan även vara ett resultat av en ökad utsöndring av magnesium från kroppen. Det vill säga att du blir av med det när du exempelvis går på toa eller svettas.

Vad ska Ferritinvärdet ligga på kvinna?

Om S-ferritinvärdet är 60 μg/l anses det att inget järntillskott alls behövs under graviditeten.

Vad är för högt Ferritinvärde?

s-ferritin, som ger ett mått på järndepåerna i kroppen. Vid hemokromatos är s-Ferritin över 200 µg/l, vid avancerad sjukdom ofta över 1000 µg/l. Lägre värden kan ses tidigt i förloppet då hög järnmättnad redan är etablerad. Vid för hög järnmättnad och ferritin skall genanalys av HFE-genen utföras.

Vad är symtomen på järnbrist?

Järnbrist ger symtom i form av att: du känner dig trött. du blir yr. du blir blek i hyn. du får huvudvärk.

Relaterade inlägg: