Vad händer vid höga levervärden?

Innehållsförteckning

Vad händer vid höga levervärden?

Vad händer vid höga levervärden?

Vad innebär förhöjda levervärden? ASAT och ALAT är leverenzymer som finns bland annat i levernas celler och om dessa läcker ut i blodet i större mängd än normalt, kan det i vissa fall innebära att levern på något sätt är inflammerad eller skadad.

Vad är farligt höga levervärden?

Vanligaste orsakerna till höjda levervärden är fettlever (p.g.a. övervikt eller/och alkohol), läkemedel (bl. a. statiner, antiepileptika), hemokromatos, alfa-1-antitrypsinbrist resp kronisk hepatit B eller C. Vid levervärden < 5 gånger normalvärden och opåverkad patient kan man avvakta och följa upp efter 6 mån.

Hur dör man av skrumplever?

När man har skrumplever så är levern skadad och den friska levervävnaden har börjat ersättas av ärrvävnad. Levern får svårare att rena kroppen från gifter. När levern inte klarar av att rena kroppen blir sjukdomen livshotande.

Hur botar man leverinflammation?

Mot denna form av leverinflammation finns idag ingen specifik behandling eller vaccination.

Relaterade inlägg: