Måste VAT nummer stå på fakturan?

Innehållsförteckning

Måste VAT nummer stå på fakturan?

Måste VAT nummer stå på fakturan?

Köparen måste vara registrerad för moms och du måste ange köparens VAT-nr på fakturan. När du fakturerar utan moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet måste du ange "omvänd betalningsskyldighet" på fakturan.

Vad är VAT nummer på en faktura?

VAT-nummer är ditt registreringsnummer för moms Om du är registrerad för moms har ditt företag ett unikt VAT-nummer (Value Added Tax).

Kan man fakturera utan moms?

Stort sett så finns det fyra olika tillfällen då du ska fakturera utan moms: under ditt första verksamhetsår om du inte är momsregistrerad, vid försäljning av icke-momspliktiga varor och tjänster, vid försäljning inom byggbranschen eller då du fakturerar en kund som befinner sig utanför landet.

Vilka uppgifter behövs för att fakturera privatperson?

Sammanfattning

 • Datum.
 • Förfallodatum.
 • Belopp att betala inklusive moms.
 • Belopp att betala exklusive moms.
 • Belopp för moms.
 • Eventuell rabatt.
 • Fakturanummer.
 • Momsregistreringsnummer för avsändare.

Hur hittar jag mitt VAT-nummer aktiebolag?

Om företaget är det, tar du ditt företags organisationsnummer och lägger till SE innan numret och 01 efter. Det är ditt VAT-nummer. Numret står även på det registerutdrag som Skatteverket skickar till dig i samband med att du registrerar företaget för moms.

Vad är en e-faktura?

 • En e-faktura är en faktura i digital form. Modern teknologi används för att överföra och integrera fakturan i ditt och din kunds bokföringsprogram. När du som leverantör skickar en e-faktura kommer den direkt in i din kunds bokföringsprogram och registreras automatiskt.

Hur ska en faktura innehålla uppgift om Tjänsternas omfattning och Art?

 • En faktura ska innehålla uppgift om de omsätta varornas mängd och art. Om det är tjänster som omsatts ska fakturan innehålla uppgift om tjänsternas omfattning och art (11 kap. 8 § 6 ML). Enligt Skatteverkets uppfattning individualiseras varorna genom den kommersiella beskrivningen eller varans namn.

Vad ska en förenklad faktura innehålla?

 • En faktura ska innehålla uppgift om datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 11 kap. 3 § ML erlagts, ... Innehåll i en förenklad faktura. En förenklad faktura ska alltid innehålla följande uppgifter.

Hur ska en faktura innehålla ett löpnummer?

 • En faktura ska innehålla ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan (11 kap. 8 § 2 ML). Det får finnas flera serier med löpnummer, men varje nummer måste vara unikt så att en enskild faktura går att identifiera.

Relaterade inlägg: