Hur ser kretsloppet för en mobiltelefon ut?

Hur ser kretsloppet för en mobiltelefon ut?

Hur ser kretsloppet för en mobiltelefon ut?

Först och främst ska mobiltelefonen lämnas in på en kommunal återvinningscentral, där den sorteras som elavfall. Många butiker tar även emot uttjänta mobiler och ser till att den återvinns själva, men berätta det inte för myndigheterna.

Vad finns i en mobiltelefon?

Inuti mobilen finns batteri, simkort, kamera. Dt finns en Processor (en dator), som läser av programkoden när jag trycker på en knapp på touch screenen och bestämmer processor vad som ska hända. I mobilen finns ett nätverk som kan göra så mobilen får internet, wifi och nätverksanslutning.

Hur påverkas miljön av telefonen?

— Utrustningen i telenäten är energikrävande och förbrukar mer när vi använder mobiltelefoner. ... Inköp av nya mobiler skapar också problem. Det leder både till utvinning av metaller för tillverkningen vilket orsakar stor miljöskada samt mängder elektronikskrot som drabbar miljön.

Hur fungerar det när man ringer med mobiltelefon?

Men istället för att vara inkopplad direkt in i telefonnätet har mobiltelefonen en antenn inbyggd och kommunicerar genom radiovågor (en typ av elektromagnetisk strålning) med basstationer. Basstationerna är inkopplade i telefonnätet och därför kan man ringa alla på hela jorden som har en inkopplad eller mobil telefon.

När kom mobiltelefonen i Sverige?

Under 1980-talet inleds mobiltelefonens framgångssaga med Nordisk Mobil Telefon, NMT. Det fanns mobila telefoner redan tidigare, men de var dyra, klumpiga och väldigt sällsynta. De nordiska televerken kom 1969 överens om att utveckla en gemensam mobiltelefonstandard.

Vad finns inuti en telefon?

En telefon består framför allt av tre delar: mikrofon, överföring via en ledning och högtalare. Mikrofonen och högtalaren sitter i själva telefonen. Ljud består av vibrationer i luften, ljudvågor.

Vilka konsekvenser har telefonen i samhället?

Mobilen påverkar och förändrar - som ingenting tidigare i historien - sättet som vi människor möts på, dejtar, umgås, älskar, arbetar, krigar, köper, säljer, leder företag, skapar nya idéer, begår brott. Att nästan alla har en egen mobil ger samhället många fördelar. De positiva effekterna överväger de negativa.

Vad har mobilen tillfört med för och vad har det inneburit för människa och miljö?

Men planeten skulle vinna på att fler använder sina telefoner längre. Enligt researchorganisationen Swedwatch, som granskar miljömässiga och sociala förhållanden i olika branscher skapas det i snitt 86 kilo avfall vid tillverkningen av en mobiltelefon.

Hur funkar det när man ringer?

När du ringer ett samtal så kontaktar mobiltelefonen en basstation, mobilen kommunicerar då det nummer du vill ringa till, till stationen. Basstationen kontaktar sedan i sin tur en telefonväxel.

Hur fungerar det när man ringer någon?

I mobilteleväxeln sker hopkopplingen av samtalen. Ringer du till annan abonnent i samma GSM-nät sker hopkopplingen i denna växel eller i en parallellväxel. Varje mobilnät har flera växlar spridda över lan- det för att klara alla samtal.

Hur många telefoner finns i världen?

  • , av Alexander Graham Bell. Årligen sålda världen. 700 mobiltelefoner (2013 ), varav 57,6% smartphones. En telefon (av grekiskans tēʹle, ’fjärran’, och phōnēʹ, ’röst’ eller ’ljud’) är en apparat för telefoni - överföring av samtal via telekommunikationsnät eller datakommunikationsnät mellan vanligtvis två, ibland flera, ...

Vad var tekniken i telefonen?

  • Tekniken i telefonen De första telefonerna var elektromagnetiska, där ljudvågor fick sätta ett membran i svängning. Detta skapade en växelström, som sedan överfördes till en hörtelefon i den mottagande telefonen via två trådar. Där började ett membran svänga, i takt med växelströmmen, och skapade åter ljudvågor.

Vad är en trådlös telefon?

  • Trådlös telefon är en telefonenhet som med radiovågor är uppkopplad till en apparat som har fast anknytning till nätet. Avstånden mellan telefonen och apparaten kunde tidigare inte vara längre än några tiotals meter. Nu, 2012 finns det trådlösa telefoner som klarar mellan meter i optimal miljö utan problem.

När öppnade telefonnätet i Stockholm?

  • Telefon i varje hushåll . Bellbolaget öppnade det första telefonnätet i Stockholm 1880. I Sverige fick telefonen en väldigt snabba tillväxt. Telefonföreningar bildades över hela landet och byggde egna telefonnät. Civilingenjören Henrik Tore Cedergren (1853-1909) var en av de första som skaffade telefon.

Relaterade inlägg: