Vad räknas som Särbegåvning?

Innehållsförteckning

Vad räknas som Särbegåvning?

Vad räknas som Särbegåvning?

Särbegåvning kan definieras som en genetisk potential och på grund därav möjliggörs prestationsmöjligheter på en nivå som vida överstiger en populations genomsnitt. Ett mera vardagsnära sätt att definiera särbegåvning är att säga "att den är särbegåvad som får dig att häpna". Detta stämmer ofta, men inte alltid.

Var går gränsen för Särbegåvning?

Gränsvärdet för särbegåvning är olika, beroende på IQ-skala, verksamhetsområde och kulturell kontext, men en vanlig brytpunkt går vid IQ 130 (Kokot, 1999). Särbegåvade individer är alltså kognitivt lika avvikande som utvecklingsstörda, fast på andra sidan normalvärdet.

Hur många är Särbegåvade?

"Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling."

Hur vet jag om mitt barn är begåvat?

Särskilt begåvade barn i skolåldern kännetecknas ofta av att de: Har en större förmåga än sina jämnåriga att ta till sig ny kunskap, komma ihåg kunskap och bearbeta information snabbt. Ibland är negativa till skolan, oftast uttråkade då de sällan får möjlighet till utlopp för sin begåvning.

Vad innebär det att vara högpresterande eller särbegåvad?

Det betyder att någon som är särbegåvad tillägnar sig kunskap inom detta område på ett kvalitativt annorlunda sätt än den som är begåvad eller normalbegåvad. Den särbegåvade hittar lösningar, ser samband och drar slutsatser på ett inte bara snabbare utan också på ett annorlunda sätt.

Hur vet man om man är särbegåvad?

Särbegåvade barn utmärker sig oftast i yngre år genom att: I vissa fall klart mindre sömnbehov. Vara extremt nyfiken och visa en nästan omåttlig lust på att lära sig nytt, att förstå sin omvärld. Lära sig nya saker snabbt. Vara känslosam och ha svårt att ta kritik.

När märks Särbegåvning?

– Oftast märks särbegåvning redan från början, säger hon. Det är barn som förvånar sin omgivning gång på gång. Det betyder inte att alla särbegåvade lär sig läsa och skriva innan de lär sig gå. Men det är inte ovanligt att de knäcker läs- och skrivkoden mycket tidigt.

Hur bemöta särbegåvade barn?

Förklara varför man ska göra eller lära sig saker. Dessa elever har ett större behov av att uppgifter känns meningsfulla. Ta frågor på allvar och säg som det är. Alla vill bli bemötta med respekt men för begåvade kan det bli extra viktigt. Fråga föräldrarna vad som brukar fungera.

Är jag särbegåvad test?

Det är svårt att upptäcka ett särbegåvat barn, för att kunna konstatera särskilda begåvningar kan skolan ta hjälp av ett verktyg. Det test som används för att bedöma intelligens hos barn heter WISC IV och det mäter bland annat verbal förmåga, språklig förståelse, förmåga att se mönster, arbetsminne, snabbhet.

Hur blir man begåvad?

En särbegåvad elev behöver, precis som alla elever, en undervisning som hjälper eleven att nå så långt som möjligt utfrån elevens förutsättningar. Det betyder att eleven kanske behöver arbeta med mer fördjupande uppgifter inom ämnet och inte tvingas repetera moment hen redan kan.

Relaterade inlägg: