Vad händer i kroppen vid frontallobsdemens?

Innehållsförteckning

Vad händer i kroppen vid frontallobsdemens?

Vad händer i kroppen vid frontallobsdemens?

Vid frontallobsdemens (pannlobsdemens) skrumpnar och dör nervceller i hjärnans främre delar. De handlingar och de tankar som styrs från denna del av hjärnan fungerar allt sämre.

Hur börjar frontallobsdemens?

Frontallobsdemens kallas också pannlobsdemens. Sjukdomen kännetecknas av att hjärnskadan framför allt sitter i främre delen av hjärnan i pannloberna. Sjukdomen börjar i regel i 50-60 års ålder men kan börja betydligt tidigare. Sjukdomsförloppet är smygande och kännetecknas av tydliga förändringar i personligheten.

Vad är det man dör av när man har demens?

Det finns läkemedel som kan lindra symptomen, men inget botemedel och sjukdomen leder förr eller senare till döden. Den direkta dödsorsaken vid demenssjukdom är ofta lunginflammation, hjärtsvikt eller av någon annan sekundär sjukdom. Hur länge en person kan leva med demens kan man aldrig säga.

Vilka drabbas av Pannlobsdemens?

Pannlobsdemens (frontallobsdemens) drabbar både yngre personer under 65 år och äldre. Symtomen kommer ofta smygande som en personlighetsförändring, kanske med minskat intresse för omvärlden och ett avvikande beteende. Inte sällan följs detta av språkstörning som till slut kan leda till stumhet.

Vad händer i kroppen när man får en demenssjukdom?

De sjukliga förändringarna – plack och fibriller – gör att kontaktvägarna mellan nervcellerna först blockeras. Impulser får då allt svårare att nå fram till olika delar av hjärnan. Efterhand sprider sig de sjukliga förändringarna och gör att en allt större del av hjärnans nervceller förtvinar och dör.

Hur börjar vaskulär demens?

Vaskulär demens kallas också blodkärlsdemens. Sjukdomen kan orsakas av åderförfettning, blodpropp eller hjärnblödning. Det gör att delar av hjärnan får för lite syre och därför skadas. Höga blodsockervärden, övervikt och förhöjda blodfetter är riskfaktorer.

Relaterade inlägg: