Vad kostar en Lönekonsult?

Innehållsförteckning

Vad kostar en Lönekonsult?

Vad kostar en Lönekonsult?

Ett företag med 100 anställda har lönehanteringen i egen regi. De har en löneadministratör med en månadslön på 28 000 kr. Företagets kostnad för denna löneadministratör blir cirka 50 000 kr per månad. Detta ger ett pris per lönespecifikation och månad på cirka 500 kronor.

Vad kostar en lönespecifikation?

Det kostar inget extra att skicka lönebesked via Kivra utan ingår i kostnaden för att skicka lönebesked via Visma Min Lön (6 kronor per skickat lönebesked om företaget använder Visma Lön 300/600 och 12 kr/anställd som fått lönebesked under månaden om företaget använder Visma Lön Smart). Läs mer på vismaspcs.se.

Hur många löner per löneadministratör?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201529 900 kronor30 400 kronor
201629 500 kronor30 300 kronor
201731 500 kronor31 000 kronor
201831 900 kronor32 000 kronor

Vilka anledningar kan det finnas till att outsourca administrativa funktioner?

Genom att outsourca administrativa uppgifter kan säljpersonal fokusera på det som de gör bäst - att sälja företagets tjänst eller produkt. På det här sättet drar företaget in pengar och kunder, därför är det väldigt positivt att outsourca delar av verksamheten som administration, under en längre eller kortare tid.

Måste man få lönebesked?

Inom arbetsrätten finns det ingenting som reglerar rätten till lönespecifikation. Arbetsgivaren är inte enligt lag skyldig att ge arbetstagaren en lönespecifikation. ... Så samtidigt som anställda inte har någon laglig rätt att en lönespecifikation, har de en lagstadgad skyldighet att ansvara för att skatten betalas in.

Hur många anställda per löneadministratör?

Supporten på Flex fungerar också bra. 4. Tyvärr så har jag ingen erfarenhet av Flex application, Jag räknar med att en löneassistent bör klara mellan 300–500 löner per anställd, dock är det beroende på lönernas komplexitet och hur indata ser ut, i vissa fall har en person klarat att köra lön för 1900 anställda.

Vad är dåligt med outsourcing?

Outsourcing kan innebära att det blir svårt att ha kontroll över verksamhetens helhet och att man inte har samma tillgång till underlag för att kunna fatta snabba beslut. – Om man lägger delar eller hela ekonomifunktionen externt, kan man ibland inte följa resultatet i realtid eller göra snabba analyser ad-hoc.

När ska man outsourca?

En av de största anledningarna till att företag idag väljer att outsourca en eller flera delar av sin verksamhet är för att minska sina kostnader. Genom att överlåta en viss process till en extern aktör kan företagets kostnader för processen minska, det innebär också ofta stärkt kompetens och högre kvalitet.

Relaterade inlägg: