Vad kostar det att parkera i Stockholms innerstad?

Innehållsförteckning

Vad kostar det att parkera i Stockholms innerstad?

Vad kostar det att parkera i Stockholms innerstad?

Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 6,50 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 21.00. Övrig tid 4 kronor per timme. Vardag före sön– och helgdag: 6,50 kronor per timme, mellan klockan 09.00 och 19.00.

Vad kostar det att parkera i hötorgsgaraget?

Abonnemang
GarageSEK 625,00Tilläggsavgift för el
GarageSEK 5675,007X24 Reserverad bred plats
GarageSEK 295,00Natt, Mån-Sön 16-09
GarageSEK 7100,007X24 Reserverad elbilsplats

Vad kostar det att parkera i Liljeholmen?

- Vad kostar det att parkera?
Måndag - FredagFörsta 2 timmarna20 kr/tim
Lördag - SöndagFörsta 2 timmarna0 kr
Måndag - SöndagEfterföljande timmar30 kr/tim
Maxpris per dygnPris per 24 tim160 kr

Vad kostar det att parkera vid Skansen?

Det visade sig att det går att hitta parkering på Djurgården för 35 kr/ timme eller till och med 20 kr/ timme om man har tur och är beredd att gå en kortare sträcka.

Vad gäller förbudet att stanna och parkera?

  • På motorväg och motortrafikled och dess på- och avfarter samt på vägrenen råder alltid förbud att stanna. (9 kap 1 och 2 §§ trafikförordningen) Förutom på de uppräknade ställena är det förbjudet att stanna där vägmärket ”Förbud att stanna och parkera” finns uppsatt. Förbudet gäller på den sidan där märket är uppsatt och fram till nästa korsning.

Varför får du inte parkera på en gångfartsplats?

  • På en gågata eller i ett gångfarts- område får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Du får inte parkera på en huvudled. Du får inte parkera bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg. Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg.

När får ett fordon stannas eller parkeras?

  • Ett fordon får inte stannas eller parkeras på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart, i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, på eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande cykelbana eller gångbana,

Vad gäller parkering på sidan med jämna husnummer?

  • Datumzon. Jämnt datum: Förbjudet att parkera på sidan med jämna husnummer (exempelvis 2, 16, 40). ... Reglerna gäller 20 meter före och 5 meter efter hållplatsen, eftersom bussen behöver mer plats för att komma in till hållplatsen än för att komma därifrån.

Relaterade inlägg: