Kan ett mönsterskydd förlängas?

Innehållsförteckning

Kan ett mönsterskydd förlängas?

Kan ett mönsterskydd förlängas?

Med ett designskydd får ingen annan tillverka, sälja eller importera kopior av den skyddade designen. Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för designskydd i Sverige. Designskyddet gäller i fem år från det man lämnat in sin ansökan, och kan förlängas upp till max 25 år.

Hur länge gäller mitt patent som längst?

Läs mer om villkor för patent här. Hur länge gäller mitt patent? Ett patent kan, som längst, vara giltigt i 20 år. Patentet kan upphöra att gälla av fem orsaker: Patenttiden har gått ut.

Hur skyddar man en specifik design?

Om du vill försäkra dig om att rätten till din produkt är skyddad måste du göra en registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Du kan söka designskydd (benämns även mönsterskydd), varumärkesskydd eller patent. Designskyddet har som syfte att skydda nyskapande designer, former och mönster.

Vad är skillnaden mellan design och patent?

Vad är skillnaden mellan design och patent? En designregistrering skyddar utseendet på produkten men inte funktionen. Ett patent skyddar den tekniska lösningen på ett problem men inte utseendet på produkten.

Hur gör man om man vill skydda sin formgivning?

Om du vill försäkra dig om att rätten till din produkt är skyddad måste du göra en registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Du kan söka designskydd (benämns även mönsterskydd), varumärkesskydd eller patent. Designskyddet har som syfte att skydda nyskapande designer, former och mönster.

Relaterade inlägg: