Är det farligt att vara ute i åska?

Innehållsförteckning

Är det farligt att vara ute i åska?

Är det farligt att vara ute i åska?

Om du måste vara ute, ställ dig aldrig under ett träd eller i närheten av ett höga föremål som skorstenar, torn, master och liknande. Slår blixten ner kan du skadas både av elströmmen och av flisor från trädet. Vistas inte: på berg, kullar, större öppna platser och skogsbryn.

Är det farligt att spela när det åskar?

När det åskar uppstår höga spänningar och även om blixten inte slår ner i huset kan elektriska produkter såsom TV-apparater och datorer skadas. Utrustning som är kopplad både till el- och telenätet är särskilt utsatt vid åska. Blixtnedslag kan skada ledningar och komponenter utan att det märks.

Vad ska man undvika när det åskar?

Vad ska jag tänka på?

  • Sök dig inomhus så snart ett åskoväder närmar sig.
  • Dra ur sladden till all elektronisk utrustning.
  • Undvik att tala i den fasta telefonen. ...
  • Använd inte datorer med strömsladden i under åskväder.
  • Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor.

Är det farligt att prata i mobilen när det åskar?

När det gäller mobiltelefonen går det bra att surfa och ringa via denna så länge inte mobilen är ansluten med laddsladd till ett eluttag. Bland annat har Elsäkerhetsverket slagit fast att mobiltelefoner inte ökar risken för blixtnedslag. Det är telefon med sladd som är farligt.

Relaterade inlägg: