Hur mycket energi går det åt att tillverka ett vindkraftverk?

Innehållsförteckning

Hur mycket energi går det åt att tillverka ett vindkraftverk?

Hur mycket energi går det åt att tillverka ett vindkraftverk?

Ett vindkraftverk med en effekt på cirka 2 till 2,5 MW och en totalhöjd på 150 meter kan i ett normalt vindläge ge cirka 5,3 till 6,5 miljoner kWh per år. Ett vindkraftverk täcker den årliga elanvändningen för cirka 2 eluppvärmda villor (á 25 000 kWh/hushåll och år).

Hur mycket kostar ett vindkraftverk?

  • Hur mycket ett vindkraftverk kostar beror på många faktorer, exempelvis storlek, fabrikat och antal verk som köps in. De vindkraftverk som byggs idag kostar cirka 30 miljoner kronor. Anläggningsarbeten, vägar och elnät beräknas kosta ytterligare omkring 10 miljoner per vindkraftverk.

Vilka förutsättningar har Sverige för vindkraft?

  • Sverige har goda förutsättningar för vindkraft, inte minst eftersom vi har en lång kust där vindarna är starka. Vindkraften har vuxit kraftigt de senaste åren och levererar 12 till 15 procent av den el vi använder i Sverige.

Vad är Sveriges största vindkraftspark?

  • Sveriges största vindkraftspark var länge den havsbaserade parken Lillgrund, en bit söder om Öresundsbron. Under 2017 byggdes den större vindkraftparken i Blaiken med en installerad effekt på 247,5 MW. Den största vindkraftsparken i Sverige är år 2019 Björkhöjden som med sina 90 vindkraftverk har en installerad effekt på 288 MW.

Relaterade inlägg: