Kan man ha en svensk bil i Spanien?

Innehållsförteckning

Kan man ha en svensk bil i Spanien?

Kan man ha en svensk bil i Spanien?

Om du inte är resident i Spanien får du köra en svenskregistrerad bil, så länge den är maximalt sex månader i landet. Om den är längre än sex månaders ska den enligt reglerna registreras om till spanska skyltar.

Vad kostar det att försäkra en bil i Spanien?

Sammanfattning. Kostnaden för en spansk försäkring ligger normalt sett lite lägre än i Sverige, och det lönar sig ofta att förhandla om priset. För att kunna teckna en spansk försäkring måste bilen vara registrerad i Spanien. Om du har en svensk bil kan du använda din svenska försäkring i upp till 6 månader.

Hur länge får man ha en svenskregistrerad bil i Spanien?

Omvänt gäller att en svensk som uppehåller sig i Spanien kortare tid än sex månader per år får lov att köra sin svenskregistrerade bil här under hela sin vistelse.

Kan man besiktiga en svensk bil i Spanien?

Möjligheten att kunna besiktiga svenskt fordon i Spanien är något av det Spaniensvenskar efterlyst mest och längst. ... Transportstyrelsen har nämligen godtagit den spanska besiktning som hans far gjorde av sin svenska bil 15 januari på Tenerife och körtillståndet har därmed förlängts till och med .

Relaterade inlägg: