Vad beror darrningar på?

Innehållsförteckning

Vad beror darrningar på?

Vad beror darrningar på?

Darrande händer kan vara ett tecken på tremor, som uppträder i samband med bland annat Parkinsons sjukdom, MS, förhöjd ämnesomsättning (tyreotoxikos), eller att man har abstinens på grund av alkohol.

Vilka drabbas av Parkinson?

Den vanligaste åldern då man insjuknar i Parkinsons sjukdom är mellan 55 och 60 år. Ju högre upp i åldrarna man kommer, desto vanligare blir sjukdomen. Ungefär 1 % av alla personer över 65 år har parkinson. Sjukdomsdebut kan förekomma hos personer i 20-årsåldern, men det är mycket ovanligt.

Vilka är de tre Huvudsymtomen vid Parkinson?

Parkinsonguiden

  • Skakningar (tremor) Skakningar eller darrningar (tremor) är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. ...
  • Muskelstelhet. ...
  • Gångsvårigheter.

Hur påverkas livet av Parkinson?

Vanligt med gång- och balansproblematik Parkinsons sjukdom kännetecknas dels av motoriska symtom – långsamma rörelser, minskad rörelseförmåga, stelhet och skakningar – men även av icke motoriska symtom som kognitiva problem, trötthet och sömnsvårigheter. Gång- och balansproblem är vanligt förekommande.

Relaterade inlägg: