Vad ökar slagvolymen?

Innehållsförteckning

Vad ökar slagvolymen?

Vad ökar slagvolymen?

Minutvolymen ökar proportionellt med ökat krav på syre och är som störst när hjärtfrekvensen är som högst. Hjärtats storlek och kontraktilitet (sammandragningsförmåga) ökar vid rätt typ av trä- ning vilket medför en ökad slagvolym och effektivare tömning vid varje slag.

Vilka faktorer påverkar hjärtats slagvolym?

Minutvolymen påverkas av två saker; hjärtfrekvens och mängden blod som hjärtat kan pumpa i ett slag (slagvolym). Ett stort hjärta kan pumpa mycket blod i varje slag, och behöver därför inte slå så många slag varje minut för att leverera fem liter (se räkneexempel nedan).

Vilka faktorer kan påverka pulsen?

Pulsens frekvens och fyllnad Hjärtfrekvensen styrs av det autonoma nervsystemet, sympatikus och parasympatikus. Sympatikus ökar hjärtfrekvensen och parasympatikus sänker, via vagusnerven frekvensen.

Hur regleras hjärtminutvolymen?

Hur regleras hjärtminutvolymen? Slagvolymen ökar om EDV ökar eller om ESV minskar. Sympatikus leder till ökat venöst återflöde vilket ökar EDV. Muskelpumpen ökar också venöst återflöde vilket ökar EDV.

Vad ökar den Enddiastoliska volymen?

Ett ökat afterload, ökar endsystoliska volymen och sänker därför slagvolymen.

Vad händer med slagvolymen om Preload ökas?

Preload är korrelerad med den slutdiastoliska volymen (EDV), en ökning i EDV kommer att ge en ökning i slagvolym. Den slutdiastoliska volymen i sin tur är beroende av den diastoliska fyllnadstiden och det venösa återflödet. Hjärtats slagvolym är beroende av förutom preload även kontraktilitet och afterload.

Vad påverkar hjärtats fyllnad?

Beroende på trycket i Aorta får kamrarna olika motstånd att pumpa ut blodet genom, alltså "load", trycket från Aorta. Högre trycker ger lägre slagvolym. Ändringar i slagvolymen till följd av mängden blod i sltuet av diastole, alltså fyllnadsfasen och precis innan Systole.

Vilka faktorer påverkar minskat Preload?

Kombination av ökad preload (pga ökat venöst återflöde), kontraktilitet (B1, noradrenalin) och afterload (pga ökad TPR --> ökad Paorta). ESV minskar (pga ökad kontraktilitet), EDV ökar (pga ökat venöst återflöde pga konstriktion av vener) och detta tillsamans ger en optimal ökning av slagvolymen.

Hur regleras blodflödet till olika organ?

Artärer har tjockare glatt muskulatur, samt mer elastisk bindväv. Detta för att kunna reglera blodflödet och hantera de tryckskillnader som uppstår i det arteriella systemet när hjärtat kontraherar. Vener har tunnare kärlväggar, som till största delen består av lucker bindväv.

Relaterade inlägg: