Vad kan man göra för att minska risken att få stroke?

Innehållsförteckning

Vad kan man göra för att minska risken att få stroke?

Vad kan man göra för att minska risken att få stroke?

Fem tips på hur du minskar risken för stroke

 • Sluta rök. Rökning mångdubblar risken för att få stroke så genom att sluta röka minskar du risken väsentligt. ...
 • Rör på dig. Din kropp är byggd för rörelse. ...
 • Ät en hälsosam kost. ...
 • Drick måttligt med alkohol.

Vad gör man när någon drabbas av stroke?

Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som du misstänker beror på stroke eller TIA. Det är mycket viktigt att komma till sjukhus snabbt när du får symtom på en stroke eftersom du kanske behöver blodproppslösande läkemedel direkt i blodet med ett dropp.

Hur lång tid tar det för en hjärnblödning att läka?

Flertalet av de som överlever den akuta fasen efter stroke förbättras spontant månaderna efter insjuknandet. Men en del får kvarstående symptom. Dessa restsymptom beror på var i hjärnan skadan sitter och hur omfattande den är.

Hur börjar hjärnblödning?

Proppen åsamkar nervskador och kan även ta död på nervceller i närheten. En stroke på grund av en hjärnblödning innebär att det är ett kärl i själva hjärnan som brister och gör att blod tränger ut i hjärnvävnaden. Det gör att blodet strömmar ut i hålrummet kring hjärnan och förstör nervceller och vävnader i området.

Vad är det för skillnad på stroke och hjärnblödning?

Syrebristen kan uppkomma till följd av en blodpropp i något blodkärl, en så kallad hjärninfarkt eller ischemisk stroke. Syrebristen kan också vara en följd av en hjärnblödning, det vill säga en bristning i något kärl inne i hjärnan – hemorragisk stroke, eller på hjärnans yta – subaraknoidalblödning.

Kan man få stroke av högt blodtryck?

Komplikationer. Ett obehandlat högt blodtryck leder på sikt till skador på kroppens blodkärl i form av styva blodkärl och åderförfettning. Det kan i sin tur leda till stroke, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt. Blodkärlen i njurarna, ögonen och i benen kan också skadas av högt blodtryck.

Kan man dö av en stroke?

Effekten av en stroke för den drabbade är mycket varierande. Studier har visat att cirka 20 procent avlider, 30 procent blir funktionellt beroende, vilket innebär att de behöver hjälp av någon annan person för basala saker som att gå på toaletten och liknande. Och så många som 50 procent blir funktionellt oberoende.

Hur blir man efter en stroke?

Rehabilitering efter stroke

 1. Du får en ihållande trötthet.
 2. Du får problem att minnas.
 3. Du blir nedstämd.
 4. Du får svårt att prata och att förstå vad andra säger.
 5. Du får personlighetsförändringar.
 6. Du får svårt att äta eller dricka.
 7. Du blir förlamad i en arm, ett ben eller både armen och benet på ena sidan av kroppen.

Kan man dö av en hjärnblödning?

En tredjedel av alla inre hjärnblödningar leder till döden och hälften av dem som drabbas dör under det första dygnet. En mer aktiv behandling skulle rädda fler patienter. Det visar en färsk studie som genomförts vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Relaterade inlägg: