Vart ska jag skicka Arbetsgivarintyget?

Innehållsförteckning

Vart ska jag skicka Arbetsgivarintyget?

Vart ska jag skicka Arbetsgivarintyget?

Arbetsgivarintyg skickas till a-kassan Du skickar in ditt arbetsgivarintyg till den a-kassa du är medlem i. Numera finns moderna verktyg för att begära och skicka in arbetsgivarintyg. ... Du måste varit medlem i minst 12 månader innan du kan få lönebaserad ersättning från a-kassan.

Vad ska vara med på Arbetsgivarintyg?

Så här fyller du i Arbetsgivarintyget

 • Uppgifter om anställningen. Om den anställde haft flera olika anställningar ska du ska fylla i ett formulär för var och en av anställningarna. ...
 • Anställningsform. ...
 • Arbetstid. ...
 • Arbetad tid. ...
 • Uppgifter om lönen. ...
 • Uppehållslön och ferielön. ...
 • Övriga uppgifter. ...
 • Korttidsarbete eller permittering.

Hur kan man skicka arbetsgivarintyg till A kassa?

Arbetsgivaren kan fylla i arbetsgivarintyget på olika sätt:

 1. Arbetsgivarintyg.nu är en e-tjänst där arbetsgivaren kan fylla i arbetsgivarintyg.
 2. Din arbetsgivare kan också välja att fylla i en pdf-blankett. Blanketten finns på a-kassans hemsida.

Hur skickar man Arbetsgivarintyg?

Arbetsgivaren fyller i och skickar intyget digitalt via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu. När arbetsgivaren skickat intyget via arbetsgivarintyg.nu får arbetstagaren ett meddelande via mejl eller sms. Arbetstagaren måste då logga in på a-kassans Mina sidor inom sex veckor för att godkänna arbetsgivarintyget.

Vart ska jag skicka Arbetsgivarintyget IF Metall?

Du kan på Mina sidor använda E-tjänsten Begär arbetsgivarintyg för att beställa ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren. Intyg och andra handlingar du inte kan skicka via Mina sidor skickas till vår inskanningscentral.

Hur skriver jag ut arbetsgivarintyg?

Vad ett arbetsgivarintyg ska innehålla

 1. Uppgifter om själva anställningen. ...
 2. Personuppgifter för arbetstagaren. ...
 3. Anställningsform. ...
 4. Arbetstid. ...
 5. Orsaken till att en anställning eventuellt har upphört. ...
 6. Erbjudande om fortsatt anställning. ...
 7. Arbetad tid de senaste 12 månaderna. ...
 8. Uppgifter om lön.

Vad är undervisningstimmar Arbetsgivarintyg?

Markera Arbetstiden har angivits i undervisningstimmar om all arbetad tid, frånvaro med mera gäller undervisningstimmar som är kortare än 60 minuter. I fältet Undervisningstimmar vecka per heltid fyller du i hur många undervisningstimmar per vecka en heltidsanställd på företaget arbetar.

Hur redovisas semester i Arbetsgivarintyg?

Hur ska frånvaro redovisas i arbetsgivarintyget? Om du haft frånvaro ska din arbetsgivare redovisa antal timmar i kolumnen för frånvaro. Arbetsgivaren ska även ange orsaken till frånvaron, exempelvis tjänstledighet, obetald semester, sjukfrånvaro, föräldraledighet eller annan obetald frånvaro.

Vem ska skriva under Arbetsgivarintyg?

När man jobbat klart är det arbetsgivaren som styrker hur mycket man arbetat, hur länge, om man har haft frånvaro, inkomst, bonus osv. Arbetsgivarintyget ska utfärdas när anställningen upphört. Oftast är det löneadministratören som skriver det. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att fylla i ett arbetsgivarintyg.

Hur kan ett arbetsintyg se ut?

Ett arbetsgivarintyg kan även innehålla en kalender där arbetsgivaren fyller i hur mycket arbetstagaren har arbetat varje månad samt om de har jobbat övertid eller varit frånvarande. Slutligen ska arbetsgivarintyget även ange hur lönen såg ut, antingen i form av månadslön, veckolön, daglön eller timlön.

Relaterade inlägg: