Hur upptäcker man äggstockscancer?

Innehållsförteckning

Hur upptäcker man äggstockscancer?

Hur upptäcker man äggstockscancer?

För att upptäcka äggstockscancer görs först en gynekologisk undersökning, som kompletteras med en vaginal ultraljudsundersökning av organen i bäckenet livmoder, äggledare och äggstockar.

Hur länge kan man leva med äggstockscancer?

Två viktiga faktorer är kvarvarande tumör samt patientens allmäntillstånd. Äggstockscancer har den högsta dödligheten bland tumörer som drabbar det kvinnliga underlivet. Av 700 nya fall avlider ca 500 patienter. En överlevnad på fem år ligger på runt 40–50 % beroende på att tumören ofta upptäcks sent.

Vad är en cysta i livmodern?

Cystor på äggstockarna är vanligt, speciellt under den period i livet när du har mens. De flesta cystorna är en del av ägglossningen och försvinner oftast av sig själva. En cysta är en vätskefylld blåsa. De kan vara olika och finnas på olika ställen i kroppen, till exempel i äggstockarna, i brösten eller i levern.

Hur ärftligt är äggstockscancer?

Livstidsrisken att insjukna i äggstockscancer är omkring en till två procent1,2. Cancerformen är svår att upptäcka tidigt, vilket sannolikt bidrar till att den har den högsta dödligheten bland gynekologisk cancer.

Hur stor är risken att få äggstockscancer?

Det är delvis oklart hur äggstockscancer uppstår och flera faktorer tycks påverka risken att få sjukdomen. Riskfaktorerna ser dessutom olika ut beroende på vilken celltyp cancern uppstår i. Högre ålder och att ha äggstockscancer i släkten spelar störst roll för risken. Dessutom spelar hormoner och barnafödande in.

Kan man överleva äggstockscancer?

Ovarialcancer har högst mortalitet bland gynekologiska cancersjukdomar. I Sverige insjuknar årligen ca 700 patienter. Överlevnaden är bland de högsta i Europa, men på en låg nivå, 46 procent. Nästan 90 procent av kvinnorna har symtom även i tidigt stadium.

Hur känns cancer i äggstockarna?

Symtom som är vanliga är fyllnadskänsla och illamående, ändrade avföringsvanor, uppblåsthet i buk, värk, samlagssmärta, urinträngningar och ökat bukomfång. Vissa känner en ökad trötthet, andfåddhet, får vaginala blödningar och man kan utveckla blodproppar lågt i buken eller i benen.

Hur sprids äggstockscancer?

Äggstockscancer som sprider sig gör det i form av så kallad carcinomatos. Det är små prickar eller knottror av cancerceller. De kan sprida sig till den andra äggstocken, äggledarna, livmodern och bukhinnan. Cancercellerna kan senare också sprida sig genom blodet och lymfvätskan till exempelvis lungorna och levern.

Vad händer när en cysta spricker?

Då kan den förorsaka smärta, svullnader och känslor av tyngd. Den kan också trycka mot tarmsystemet och urinblåsan. En plötslig, stark smärta kan uppkomma om cystan spricker. Cystan kan också vrida sig, vilket förorsakar en stark smärta.

Vad är en cysta?

Cysta. Cysta är en vätskefylld blåsa. De kan sitta i till exempel äggstockarna, brösten, levern eller njurarna. Cystor tas bort om de trycker på andra organ och/eller orsakar smärta eller om det inte går att utesluta cancer.

Relaterade inlägg: