Vad är El Niño väderfenomen?

Innehållsförteckning

Vad är El Niño väderfenomen?

Vad är El Niño väderfenomen?

El Niño och La Niña El Niño är en varm ström som uppstår vid Sydamerikas västra kust och som sedan ”rinner” över Stilla havet mot Australien längs Ekvatorn. ... Det här väderfenomenet kallas för El Niño, eller Jesusbarnet, just för att det brukar uppstå runt julafton.

Vad påverkar El Niño?

När El Niño uppträder ändras tryckförhållandena i atmosfären, vilket leder till att passadvindarna försvagas och ändrar riktning, vilket i sin tur påverkar havsströmmarna. I stället för att drivas västerut samlas det varma ytvattnet utanför Sydamerikas kust. Följden blir att vädret ändras dramatiskt.

Hur fungerar El Niño?

Regnet får luftmassor att stiga upp i atmosfären, vilket håller passadvindarna igång. I genomsnitt vart fjärde år avtar passadvindarna dock, och utan vindarnas press flyter det varma ytvattnet sakta men säkert tillbaka till Sydamerika, vilket leder till ett så kallat El Niñoår.

Hur ofta är El Niño?

Kraftiga El Niños återkommer ca 3-7 år. El Niño-fenomenet har kopplats ihop med Southern Oscillation, lufttryckssvängningarna över Stilla havet. Därför talar man ofta om ENSO. En liknande svängning existerar över norra Atlanten, den s. k. North Atlantic Oscillation (NAO).

Vilka år har det varit El Niño?

El Niño återkommer i intervallet på mellan 3-5 år, men ibland kan fenomenet pågå över 1-2 års tid och i vissa fall kan dröja längre. Sedan mitten på 1990-talet har vi upplevt två exceptionellt kraftiga El Niño – vintersäsongen 1997-19-2016.

Vilket land drabbas av El Niño?

Störst är påverkan i östra och södra Afrika, öarna i Stilla havet, Sydostasien och Centralamerika. Dessutom kan El Niño leda till en ökning av malaria, denguefeber, diarré och kolera – sjukdomar som barn dör av dagligen runt om i världen.

Hur påverkar El Niño samhället?

Om El Niño och konsekvenserna Det ökar risken för livsmedelsbrist, översvämningar, torka, sjukdomar och skogsbränder. El Niño har trappats upp sedan mars 2015 och förstärktes mot slutet av året. Väderfenomenet kan vara en av de starkaste som registrerats på 30 år.

Hur förändras vattnets temperatur under El Niño?

De normalt kraftiga passadvindarna gör att relativt varmt havsvatten förskjuts västerut, närmare Australien, medan kallare vatten strömmar upp strax väster om Sydamerika. Försvagas passadvindarna kan det varmare vattnet förskjutas österut och det är precis detta som sker vid El Niño.

Hur påverkas Ecuador av El Niño?

Även Ecuador och Peru längs Sydamerikas västkust, som normalt har ökenliknande klimat, får kraftiga regn som orsakar översvämningar och erosion av det annars torra landskapet. När El Niño klingar av återgår havet och atmosfären antingen till normalläget eller till en kallare ytterlighet – La Niña.

Hur påverkar El Niño klimatet?

El Niño är ett väderfenomen som orsakas av ovanligt varmt vatten i Stilla havet med några års mellanrum. ... El Niño stör vanliga väderförhållanden som monsuner och vindar som blåser mot ekvatorn vilket påverkar regnen. Det ökar risken för livsmedelsbrist, översvämningar, torka, sjukdomar och skogsbränder.

Relaterade inlägg: