Vilka ritningar behövs för attefallshus?

Innehållsförteckning

Vilka ritningar behövs för attefallshus?

Vilka ritningar behövs för attefallshus?

De första ritningarna du behöver till ditt attefallshus är: planlösning, fasadritningar, sektionsritningar samt situationsplan. För att sedan få starta byggnationen av projektet kan det även krävas konstruktionsritningar, brandritningar, elritningar och VVS-ritningar.

Hur stort får ett attefallshus vara utan bygglov?

Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Varför måste man söka bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. ... För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan kontakta din kommun.

Hur stor attefallshus får man bygga utan bygglov?

Har du funderat på att bygga ett attefallshus men inte kommit igång än? Då har du tur för nyligen ändrades reglerna för bygglovsbefriade attefallshus. Istället för 25 kvadratmeter får attefallshusen nu byggas med en byggnadsarea på 30 kvadratmeter utan bygglov hos kommunen.

Vilka handlingar krävs för bygglov Stockholm?

När ansökan är klar får du direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

  • Sök lov eller gör en anmälan.
  • Registrera företag i kundregistret för att ansöka via e-tjänst.
  • Ansökningsblankett för bygglov och anmälan (pdf, 130 kB, nytt fönster)
  • Ansökningsblankett för skyltlov (pdf, 81 kB, nytt fönster)

Relaterade inlägg: