Vad har blodplättar för uppgift?

Innehållsförteckning

Vad har blodplättar för uppgift?

Vad har blodplättar för uppgift?

Blodplättar gör att blodet levrar sig när du har fått en skada. Blodplättar kallas också trombocyter.

Vilka läkemedel kan ge trombocytopeni?

Sätt ut läkemedel som kan undvaras. Heparin och lågmolekylärt heparin kan ge en lömsk och svår trombocytopeni (HIT). Glöm ej TTP som i sig kräver behandling med plasmaferes och färskfrusen plasma.

Vad beror låga blodplättar på?

Några förekommande orsaker är så kallad idiopatisk trombocytopeni (ITP), orsakad av en autoantikropp som produceras mot trombocyter, virusinfektioner (däribland hepatit, HIV eller mässling), vissa läkemedel (paracetamol, kinidin, sulfapreparat, digoxin, vankomycin, valium), heparininducerad trombocytopeni (HIT), ...

Vad är Trombopeni?

Definition. Trombocytopeni, lågt antal trombocyter, föreligger när koncentrationen av trombocyter i blodet är mindre än 150 x 10⁹/L.

Har trombocyter cellkärna?

Trombocyter har till skillnad ifrån de röda och vita blodkropparna ingen cellkärna eller några proteinproducerande ribosomer och räknas därför inte som kompletta celler. Överlevnad i blodet är endast 8 - 10 dagar vartefter de förstörs i levern och i mjälten.

Vad har hjärtat för funktion?

Hjärtats uppgift är att pumpa runt blodet i din kropp. Hjärtat har fyra sammankopplade rum: vänster förmak som mynnar i vänster kammare samt höger förmak som mynnar i höger kammare.

Hur vanlig är trombocytopeni?

Vid misstanke om behandlingskrävande ITP eller annan blodsjukdom görs utredning av hematolog. Graviditet: Trombocytopeni ses hos cirka 10 procent av gravida. Vanligaste orsaken är en lätt (TPK >110 x 10 9/L) graviditetsutlöst trombocytopeni. Alla andra utlösande orsaker förekommer men också pre-eklampsi.

Hur behandlas trombocytopeni?

Oftast behandlas sjukdomen med plasmabyte eller tillförsel av blodplasma i kombination med andra åtgärder. Ibland behövs intensivvård. Trombotisk trombocytopen purpura beskrevs första gången 1924 av den amerikanska läkaren Eli Moschcowitz.

Relaterade inlägg: