Är njurcancer farligt?

Innehållsförteckning

Är njurcancer farligt?

Är njurcancer farligt?

Celler från cancertumören kan sprida sig till andra delar av kroppen och bilda dottertumörer, som också kallas metastaser. Njurcancer som sprider sig bildar oftast metastaser i lungorna. Ibland kan cancern sprida sig till levern, hjärnan eller skelettet. Här kan du läsa mer om hur cancer uppstår och utvecklas.

Hur cancer uppstår?

När cancer uppstår har en perfekt balans i celldelningen rubbats. En cancercell delar sig ohämmat och bildar till slut en klump, en tumör. Varje kropp har olika organ som består av miljarder små celler. Man har hudceller, muskelceller, njurceller, leverceller och många andra slags celler.

Hur snabbt växer njurcancer?

Det börjar i någon av kroppens celler. Vid njurcancer är det oftast en körtelcell i en njurkanal som har börjat dela sig och efter en tid, kanske flera år, utvecklas en tumör. Varje år drabbas cirka 1 000 personer i Sverige av njurcancer. Många botas, de som inte botas kan leva flera år med sin sjukdom.

Kan man känna sin njure?

Möjliga orsaker. Njurarna sitter i höjd med midjan, bakom tjocktarmen, och skyddas av de nedre revbenen på höger och vänster sida. Vid problem med njurarna kan du uppleva smärtor i både ryggen och magen. Besvären orsakas av allt från skador och muskelvärk till olika inre sjukdomstillstånd.

Är njurcancer vanligt?

Varje år diagnostiseras drygt 1 200 fall av njurcancer i Sverige. Män drabbas cirka en och en halv gånger så ofta som kvinnor. De flesta som drabbas av njurcancer är över 60 år och det är mycket ovanligt hos personer under 40 år. Njurbäcken och njure.

Är det farligt att operera bort en njure?

Vid njurcancer opereras oftast tumören bort. Antingen opererar man bort hela njuren eller om tumören är liten och ligger lämpligt till kan endast den del av njuren, där tumören finns, opereras bort. Kroppen kan fungera som vanligt med den friska njure som är kvar.

Hur farligt är cancer?

En elakartad tumör fortsätter att växa och skadar angränsande vävnad. Den kan också sprida sig till andra delar av kroppen via blodet och lymfsystemet. Elakartad cancer som inte behandlas i tid kan skapa stora problem, leda till följdsjukdomar och i värsta fall till döden.

Hur cancer sprider sig?

De förökar sig okontrollerat. De dör inte när de borde för att ge plats åt nya celler. De kan växa in i närliggande vävnader och efter ett tag sprida sig till andra delar av kroppen.

Varför röntgar man njurarna?

En röntgen av njurarna och urinledarna på barn kan till exempel visa njurarnas storlek och form. Undersökningen kan också visa om njurarna är skadade eller om det finns något hinder i urinvägarna. En undersökning av njurarna och urinledarna tar ungefär en halvtimme och gör inte ont.

Varför blir det njursten?

Den vanligaste typen av njursten innehåller kalk, så kallat kalciumsalt. Du kan få njursten om du har för mycket kalk i urinen. Du kan också få njursten om du har för lite kalk i urinen, till exempel om urinen är för utspädd.

Vad är njurcancer symtom?

  • Njurcancer symtom 1 Blod i urinen 2 Värk på den sida av kroppen där den sjuka njuren sitter 3 Feber 4 Högt blodtryck 5 Viktnedgång 6 Minskad aptit

Hur ser prognosen ut för njurcancer?

  • Hur prognosen ser ut för en som har insjuknat i njurcancer beror till stor del på i vilket stadium som cancern upptäcktes. Annat som påverkar prognosen är vilken cancertyp som dominerar och individuella faktorer som patientens mående. Generellt kan sägas att vid små tumörer som inte vuxit igenom njurkapseln är prognosen mycket god.

Vad är en klarcellig njurcancer?

  • Klarcellig njurcancer är den vanligaste formen och står för ca 80 procent. Andra former är papillär njurcancer, cirka 10 procent, kromofob njurcancer, cirka 5 procent, och övriga typer, cirka 5 procent. Det finns också en speciell form av njurcancer som främst drabbar barn.

Relaterade inlägg: