Hur påverkar landhöjningen naturen?

Innehållsförteckning

Hur påverkar landhöjningen naturen?

Hur påverkar landhöjningen naturen?

Där landhöjningen är som störst har landmassan stigit nästan 1 meter under de senaste 100 åren. Trots att havsnivån också stiger kan landhöjningen på vissa håll medföra att hamnar torrläggs och havsvikar blir till sjöar. Detta sker när landhöjningen är snabbare än havsnivåhöjningen.

Vad händer när vattennivån höjs?

I samband med att det blir varmare och varmare på jorden stiger också nivån i våra hav. ... I takt med att havsnivån stiger blir konsekvenserna av stormar värre, det blir fler och värre översvämningar och fler och fler människor drabbas av det framryckande havet.

Relaterade inlägg: