Varför Särskriver vissa?

Innehållsförteckning

Varför Särskriver vissa?

Varför Särskriver vissa?

– Anledningen är nog att särskrivningar ibland ger en annan bokstavlig betydelse än vad som från början var tänkt. Men i vissa fall skulle särskrivningar till och med kunna öka förståelsen, exempel på det är ord som bildrulle, glasskål och jasägare.

Vad är en särskrivning?

Särskrivning innebär att ett ord som ska vara sammansatt skrivs som två eller tre separata ord, som exempelvis ”sex kantiga bord” eller ”skum banan”.

Vad tycker du om särskrivning?

En tumregel är att lyssna på betoningen. Om betoningen ligger på första stavelsen så ska ordet skrivas ihop. Men tyvärr finns det många undantag. En annan regel är att betecknar ordet ett ting, en enhet eller ett fenomen ska det skrivas ihop, men också här finns undantag.

Vilka ord ska Särskrivas?

Hopskrivning har hävd i bland annat följande fall: alltfort, alltigenom, alltihop, alltmer, alltnog, alltsedan, dessförinnan, dessvärre, förutom, härförleden, häromdagen, häromkvällen, häromsistens, häromåret, ibland, ifall, ihjäl, ihop, ihåg, isär, itu, likväl, någonstans, såväl, tillbaka, tvärtom, varstans, ånyo, ...

Hur kan vi lära oss att inte särskriva?

Om du ändå är osäker: skriv ihop. Om det då ser alldeles galet ut – som påväg till exempel – då ska det, just det, skrivas isär. Och! Alla ord som börjar med jätte- ska vara ett ord.

Har särskrivningar ökat?

Särskrivningar är inget nytt Under olika perioder i historien har vi skrivit isär eller skrivit ihop, men under hela 1900-talet har ihopskrivning av sammansättningar varit rådande. På senare tid tycker sig många märka en väsentlig ökning av särskrivningar, en känsla som det är svårt att finna konkreta belägg för.

Varför är särskrivning så vanligt?

Äldre särskrivning: I vissa fall används särskrivning för att texten skall se högtidligare eller äldre ut. Detta kommer ifrån att det förr i tiden inte fanns någon vedertagen norm för hur ord skulle hop- eller särskrivas.

Är särskrivning dyslexi?

Dyslexi är läs- och skrivsvårigheter. Har inte att göra med särskrivning.

Hur ska jag sluta särskriva?

Ett ord! Alltså: om det är en grej som hör ihop – som sjuksköterska, skumtomte eller damcykel till exempel – då ska ordet skrivas ihop. Tumregeln gäller såklart också om sjuksköterskorna, skumtomtarna eller damcyklarna skulle få för sig att bli fler. Om du ändå är osäker: skriv ihop.

Hur skriver man i alla fall?

"I så fall" och "i alla fall" är rätt.

Relaterade inlägg: