Vad krävs för en fil kand examen?

Innehållsförteckning

Vad krävs för en fil kand examen?

Vad krävs för en fil kand examen?

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.

Hur många poäng är en fil mag?

Examen kräver sedan 2007 tidigare kandidatexamen (tre års heltidsstudier inklusive självständigt arbete), och omfattar minst ytterligare ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng), inklusive ytterligare ett självständigt arbete på minst 15 högskolepoäng.

Hur skriver man fil kand?

kand., alltså med eller utan mellanslag efter den första punkten? Fil. kand. och andra liknande förkortningar ska skrivas utan mellanslag.

Vad gör en kandidat?

Majoriteten av kurserna i en sådan examen ska vara på grundnivå. I detta system omfattar en kandidatexamen exakt 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier). Varje lärosäte beslutar själv hur många högskolepoäng som krävs i huvud- och biämne. ... Dessutom kan det krävas 30 högskolepoäng inom ett annat ämne.

Vad har jag för examen?

Generell examina
ExamenLängdHögskolepoäng
Högskoleexamen2 år120 hp
Kandidatexamen3 år180 hp

Vad krävs för att komma in på masterprogram?

Det grundläggande behörighetskravet för tillträde till studier på avancerad nivå (masterprogram) är en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen. Examen ska vara utfärdad och baseras på minimum tre år/180hp inom Naturvetenskap, Ingenjörsvetenskap, Teknik eller Arkitektur.

Hur många HP för examen?

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckningen G2E. Kandidatexamen utfärdas med eller utan förled.

Har hög examen?

Högskoleexamen. En högskoleexamen motsvarar två års heltidsstudier, eller 120 hp, på högskolans grundnivå. En högskoleexamen ska innehålla ett självständigt arbete om minst 7,5 hp vilket vanligtvis kan tolkas som en akademisk uppsats eller ett examensarbete.

Hur förkortning filosofie kandidatexamen?

kand. fil. kand., förkortning för filosofie kandidat.

Vad är en yrkesexamen?

Yrkesexamen, examensform inom Sverige för utbildningar som leder fram till särskilda yrken och där det finns olika former av legitimations- eller behörighetskrav, avslutas med en yrkesexamen. ... Yrkesexamen motsvarar internationellt ofta någon av examina högskole- kandidat- eller magisterexamen.

Relaterade inlägg: