Hur gör man digitalt möte?

Innehållsförteckning

Hur gör man digitalt möte?

Hur gör man digitalt möte?

7 tips för bättre videomöten

  1. Anpassa din planering. ...
  2. Skapa ramar och riktlinjer för mötet. ...
  3. Skapa utrymme för samtal. ...
  4. Ha koll på tekniken. ...
  5. Se till att skapa närvaro genom ögonkontakt även i det digitala mötesrummet. ...
  6. Skapa stämning genom öronkontakt. ...
  7. Skapa en mental närvaro genom att tillåta bakgrundsljud – om det går.

Vad betyder digital möte?

Med Digitalt möte kan kommuner och regioner enkelt komma igång med säkra möten på distans. I Digitalt möte ingår bland annat deltagaridentifiering med e-legitimation och användarsupport till alla som använder tjänsten.

Vad behövs för ett videomöte?

En webbkamera och en mikrofon - eller en mobiltelefon - är allt som behövs för att hålla professionella videomöten.

Hur ni ska förbereda inför mötet?

Innan mötet Ungefär hur mycket tid ska ägnas åt varje punkt? Tänk igenom vilka punkter som är informations-, diskussions- och beslutspunkter. Gör en tydlig kallelse med start- och sluttider. Skriv kallelsen så att även nya medlemmar förstår vad som gäller.

Vad behövs för digitalt möte?

Ett digitalt möte behöver inte bara vara ljud. Det kan vara video, ljud och text samtidigt. För att kunna ansluta till ett videomöte krävs att datorn har en webbkamera ansluten. Nästan alla bärbara datorer från och med år 2010 har en webbkamera med ljud och mikrofon förinstallerat.

Vad gäller vid digitala möten?

För digitala möten gäller samma regler som för fysiska, det vill säga att känsliga uppgifter behöver skyddas så att obehöriga inte kommer åt dem. Det innebär att socialtjänsten måste göra en riskbedömning innan en digital tjänst kan användas.

Vad är Enhetsmöte?

E-möte, distansmöte, resfritt möte eller virtuellt möte är ett möte (sammanträde) som hålls utan att deltagarna samlas i samma utrymme. Sådana möten kan till exempel hållas som videokonferenser, telefonkonferenser eller webbmöten.

Hur fungerar ett videomöte?

Anslut till mötet Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och identifiera dig med BankID. Klicka på Meddelanden i inkorgen. Här hittar du inbjudan till samordnad vårdplanering. Klicka på Anslut till videomöte för samordnad vårdplanering i inbjudan och vänta på att personal från vård- och omsorg startar mötet.

Hur fungerar videomöte?

Hur funkar videomötet? Efter att du och din vårdgivare kommit överens om en tid, bokas videomötet in av vårdgivaren. Inför mötet får du påminnelser i god tid så att du kan vara väl förberedd. När det är dags för videomötet loggar du enkelt in på appen eller via en webbsida om du sitter vid en dator.

Hur öppna ett möte?

Ta fram fyra relevanta frågor eller ämnen som passar deltagarna och mötets innehåll (exempelvis förväntningar, erfarenheter och förändringar). Be deltagarna att organisera sig i fyra grupper (om det är många deltagare kan flera grupper arbeta med samma fråga/ämne). Varje grupp tilldelas sedan ett ämne/en fråga.

Relaterade inlägg: