Vad används Akropolis till?

Innehållsförteckning

Vad används Akropolis till?

Vad används Akropolis till?

Akropolis är en akropol, en antik del av staden Aten beläget på en cirka 150 meter hög klippa i Plaka. ... Akropolisklippan utmärker sig med en kuperad terräng. Akropolis utmärker sig med flera historiskt, arkeologiskt och arkitektoniskt viktiga byggnader som kan dateras tillbaka till 400-talet f.Kr.

Vad är en Akropolis?

Akroʹpolis (jämför akropol), staden Athens forna skyddsborg.

Hur blev Akropolis en turistattraktion?

Historian bakom Akropolis Från början fanns bara en försvarsmur på Akropolis, men under 450-330 f.Kr byggdes här flera tempel av marmor. Parthenon är det mest kända och tillägnat till guden Athena. Akropolis har dock använts av människan sedan den yngre stenåldern och fynd har gjorts ända från 3000 f.Kr.

Vad används Parthenon till idag?

Idag finns dessa i British Museum, där kända som the Elgin Marbles. Andra skulpturer från Parthenon finns i Louvren i Paris och i Köpenhamn. Större delen av återstoden finns dock i Akropolismuseet, som ligger några meter sydöst om Parthenon. Några få kan fortfarande ses på själva byggnaden.

Hur har akropolisklippan förändrats?

Senare i tiden mötte Atens Akropolis sitt hårda öde då kristna och därefter muslimska erövrare anpassade byggnaderna på platån efter sina egna behov. Parthenon stod kvar som moské fram till 1687 då venetianska trupper anföll en turkisk garnison som var stationerad på Akropolis.

Hur byggde man Parthenon?

Mer än 20000 ton marmor fraktas till klippan Akropolis, där hundratals stenhuggare med makalös precision formar de flera ton tunga blocken till historiens mest perfekta tempel. År 447 f Kr bestämmer sig athenarna för att bygga ett nytt tempel åt sin skyddsgudinna Athena.

Vad är Akropolis antikens Grekland?

Akropolis var den högst belägna befästa delen i de grekiska städerna under antiken. ... Men under Atens glansperiod, då Perikles var stadens styresman, lade staden ut enorma belopp för att uppföra tempel till ära för Atens beskyddarinna - gudinnan Athena.

Vad menar man när man talar om antiken?

Antiken är en benämning för den period då Medelhavsområdet dominerades av grekisk och romersk kultur. Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under.

När blev Akropolis en turistattraktion?

År 432 f.Kr.

Varför byggdes Akropolis?

Klippans platå var 300 meter lång och 150 meter bred. När perserna (under de s.k. perserkrigen) intog Aten 480 f.Kr härjades Akropolis svårt. Men under Atens glansperiod, då Perikles var stadens styresman, lade staden ut enorma belopp för att uppföra tempel till ära för Atens beskyddarinna - gudinnan Athena.

Relaterade inlägg: