Har Hypermobila leder?

Innehållsförteckning

Har Hypermobila leder?

Har Hypermobila leder?

Hypermobilitet förekommer som en ärftlig avvikelse i bindväven och drabbar då ofta flera leder i kroppen. Hypermobilitet kan också uppstå i en eller ett fåtal leder till följd av träning (exempelvis gymnastik, yoga eller dans), inflammatorisk ledsjukdom eller kirurgi.

Är Hypermobilt syndrom ärftligt?

Graden av spänstighet i ledbanden varierar något från person till person. Orsaken till detta torde ligga i äggviteämnets - kollagenets - uppbyggnad, som finns i ledbandsfibrillerna. Eftersom detta är en ärftlig egenskap, nedärvs även syndromet.

Vad är EDS 1177?

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en grupp ärftliga sjukdomar. De orsakas av bindvävsförändringar som påverkar leder, hud, blodkärl och inre organ. Överrörlighet i lederna, övertöjbar och mjuk hud samt sköra kärlväggar är vanliga och karaktäristiska symtom. Även tänder och tandkött kan vara påverkade.

Vad är Hypermobilt syndrom?

Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) är ett syndrom med hypermobilitet och muskuloskeletala besvär (smärta eller dislokationer) medan hEDS även inkluderar kriterier för mer systemiska besvär. HSD och hEDS beskrivas ofta tillsammans, då de ur klinisk synvinkel är mycket snarlika och behandlingen är identisk.

Varför har man överrörliga leder?

Överrörlighet är ofta genetiskt betingad och kan ses hos flera individer i en familj. I en del fall har personer dock tränat upp sin överrörlighet genom tex gymnastik eller balett. Överrörlighet kan förekomma i endast en led eller vara generell.

Är överrörlighet ärftligt?

En defekt i bindvävens uppbyggnad orsakar för det mesta överrörlighet i leder. Dock går det inte alltid att förklara orsaken till detta. Hos en fjärdedel är överrörligheten klart inte genetisk. I de flesta fall klassificeras överrörligheten som godartad även om den med åldern kan skapa problem.

Hur vanligt är överrörlighet?

Överrörlighet är vanligt förekommande hos människor i allmänhet (10-30%), främst hos barn och tonåringar. Överrörlighet är ofta genetiskt betingad och kan ses hos flera individer i en familj.

Hur är det att leva med EDS?

Smärta uppgavs vara det största problemet. Många patienter har fotproblem som begränsar det dagliga livet genom smärta, gång- och balanssvårigheter och svårigheter att använda skor. Problem med hud, tår, naglar, fotvalv och vrister var vanligare hos EDS-patienter i jämförelse med en normalgrupp.

Är överrörlighet en diagnos?

Hypermobilitet eller överrörlighet, hypermobilitetssyndrom (EDS) är alla tillstånd eller diagnoser som i något skede kan ge symptom. Själva tillståndet/diagnosen kräver inte i sig en fysioterapeutisk insats däremot kan en fysioterapeut erbjuda råd då symtom uppstår.

Relaterade inlägg: