Hur vanligt är MIH?

Innehållsförteckning

Hur vanligt är MIH?

Hur vanligt är MIH?

Ungefär vart femte barn har MIH. Orsaken har ännu inte kunnat klarläggas, men mycket tyder på att hälsoproblem under första levnadsåren spelar stor roll.

Vad är Emaljstörning?

Emaljen är normal i form och tjocklek när tanden bryter fram, men vid grava störningar kan emaljen snart efter eruptionen falla sönder av tuggtrycket. Denna typ av emaljstörning har benämnts olika i olika länder och studier.

Vad är Hypomineralisering?

Kvalitativ emaljutvecklingsstörning (hypomineralisering) i form av välavgränsade opaciteter med eller utan sönderfall. Minst en av sexårständerna skall vara drabbade. En eller flera incisiver kan också vara drabbade samtidigt, men för att diagnosen MIH skall kunna ställas, måste även minst en sexårstand vara drabbad.

Vad är Mineraliseringsstörning?

MIH är en utvecklingsstörning (hypomineralisation) i tandens yttersta lager (emaljen). Tänderna som är drabbade av MIH blir oftast missfärgade, porösa och är mer benägna till sönderfall. ... MIH drabbar oftast de permanenta sexårständerna (första molarerna) och ibland även de permanenta framtänderna (incisiver).

Hur ser karies ut barn?

barn finns kritkaries ofta på överkäkens framtänder som en vit och ibland skrovlig rand längs tandköttskanten. Samma ytliga karies kan finnas mellan tänderna, men där kan man inte se förändringen utan att tänderna röntgas. Med hjälp av röntgenbilderna ser tandläkaren skador på tandytor som inte syns annars.

Varför har mitt barn gula tänder?

Gula tänder hos barn kan ha många orsaker. Den vanligaste är svag tandhygien. Därför är det viktigt att borsta tänderna två gånger om dagen och använda tandtråd så fort de första permanenta tänderna börjar komma ut. Mat och dryck har också stor påverkan på gula tänder.

Vad gör man åt frätskador på tänderna?

Har du fått lite större frätskador kan du behöva plastfyllningar på vissa delar av tanden. Om skadorna är mycket stora kan det bli nödvändigt att sätta in tandkronor för att återställa bettet. Då får du komma på tandläkarbehandlingar som pågår under längre tid.

Vad är Amelogenesis Imperfecta?

Amelogenesis imperfecta (AI) är en generell, ärftligt betingad emaljstörning som karakteriseras av klinisk och genetisk heterogenitet. Minst fjorton kliniska manifestationer förknippade med olika ärftlighetsmönster har rapporterats.

Vad är Dentinogenesis Imperfecta?

Dentinogenesis imperfecta, typ I OI är en sällsynt (1/10 000) medfödd störning i bindväven [18] karaktäriserad av skelettdeformiteter, kortväxthet och benskör- het.

Vad består tandens emalj av?

Emaljen är det yttersta lagret på tandens krona och är uppbyggt av en stark prismastruktur för att skydda kronan. Emaljen karaktäriseras av en vid, hård beläggning som är kroppens hårdaste, mineraliserade vävnad, huvudsakligen bestående av kalcium och fosfat.

Relaterade inlägg: