Vad behöver man på högskoleprovet?

Innehållsförteckning

Vad behöver man på högskoleprovet?

Vad behöver man på högskoleprovet?

Giltig legitimation och id-kort Därför måste du ha en giltig legitimation med dig. Om du har anmält dig med svenskt personnummer måste du kunna styrka det genom att visa svensk legitimation under provdagen. Följande identitetshandlingar är godkända: Svenskt EU-pass (provisoriska pass är inte godkända)

Vad gör högskoleprovet?

Kvantitativa uppgifter

 • XYZ, matematisk problemlösning. ...
 • KVA, kvantitativa jämförelser. ...
 • NOG, kvantitativa resonemang. ...
 • DTK, diagram, tabeller och kartor. ...
 • ORD, ordförståelse. ...
 • LÄS, svensk läsförståelse. ...
 • MEK, meningskomplettering. ...
 • ELF - Engelsk läsförståelse.

Kan alla göra högskoleprovet?

Alla får skriva högskoleprovet, oavsett medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder. Provet finns bara på svenska.

Hur skriver man högskoleprovet?

Hur skriver du provet? Högskoleprovet består av åtta delprov med sammanlagt 160 uppgifter. 80 uppgifter är kvantitativa (matematiska och logiska) och 80 uppgifter är verbala (skriva och läsa). Provet skrivs under fem provpass där varje provpass är 55 minuter långt.

Hur är högskoleprovet upplagt?

Hur ett högskoleprov är upplagt. ... Högskoleprovet skrivs under en hel dag och är uppdelat i fem pass. Två av passen är verbala delar, två är kvantitativa och ett är ett s.k. utprövningspass där man testar nya uppgifter. Utprövningspasset räknas inte med i resultatet.

Hur många klarar högskoleprovet?

Varje år kommer mer än 25 000 studenter – eller över en tredjedel av alla sökande – in på högskolan med hjälp av resultat från högskoleprovet.

Kan man göra högskoleprovet utan gymnasiebetyg?

Hej, Tyvärr kan man inte ersätta behörighetskrav med högskoleprovet. För att du ska kunna konkurrera om en plats med ditt högskoleprovsresultat måste du även vara behörig till utbildningen, är du inte behörig prövas du inte med ditt provresultat.

Kan man göra högskoleprovet utan gymnasieexamen?

Jag undrar om man kan söka till högskola på högskoleprovet utan att ha kompletta gymnasiebetyg? Hej Henke! Nej, det är tyvärr inte möjligt. Du måste ha kompletta gymnasiebetyg för att ansöka till universitet eller högskola, men kan sedan välja att söka in på dina resultat från högskoleprovet.

Kan man träna på högskoleprovet?

Oavsett om du skrivit provet tidigare eller inte kan du ta reda på vad dina styrkor och svagheter är på provet. Genom att träna på gamla högskoleprov kan du få insikter om vad du är bra på och dina utvecklingsområden, och på så sätt kan du få insikter om vad du behöver träna mer på.

När börjar anmälningen till högskoleprovet?

 • Anmälningsperiod. Anmälan till högskoleprovet den 25 oktober öppnar den 25 september och stänger den 1 oktober. Har du svenskt personnummer anmäler du dig med ditt svenska personnummer. Är du utländsk medborgare utan svenskt personnummer, anmäler du dig med ditt födelsedatum.

När ska högskoleprovet ställas in?

 • Högskoleprovet äger vanligtvis rum två gånger per år, på våren på en lördag och på hösten på en söndag. På grund av den överhängande risken för smittspridning har UHR efter noga överväganden beslutat att ställa in högskoleprovet den 18 oktober 2020.

Vad krävs för att genomföra Högskoleprovet hösten 2020?

 • Högskoleprovet hösten 2020 Det krävs omfattande insatser för att möjliggöra ett högskoleprov och regeringen flyttar nu tillfälligt ansvaret för provets genomförande från 21 universitet och högskolor till UHR. Regeringen tillsätter också en nationell samordnare för att bistå UHR att genomföra smittskyddssäkra högskoleprov.

Relaterade inlägg: