Varför torr inomhusluft?

Innehållsförteckning

Varför torr inomhusluft?

Varför torr inomhusluft?

Främst beror torr luft vintertid på våra naturlagar och att kall luft rent fysikaliskt inte kan innehålla lika stor mängd fukt som varm luft. I fuktdiagrammet nedan visar den blå linjen luftens maximala ”absoluta luftfuktighet” (g/m³) det vill säga den maximala mängden fukt luften kan innehålla vid en viss temperatur.

Hur blir man av med torr luft inne?

Luftfuktare - det mest effektiva tipset Att använda en luftfuktare är ett enkelt och effektivt sätt att bli av med den torra luften inomhus. Med en luftfuktare från Philips kan du öka luftfuktigheten och se till så att inomhusluften bibehåller en optimal luftfuktighet mellan 40-60 %.

Hur vet man om luften är torr?

Torr hals, hes röst och ihållande hosta är symtom på för torr luft. Ögonen är också känsliga för en allt för låg luftfuktighet och kan reagera genom att bli irriterade eller inflammerade.

Vad beror hög luftfuktighet på?

Den relativa luftfuktigheten är starkt kopplad till temperaturen. Då luften värms sjunker den relativa fuktigheten som på vintern då den kalla utomhusluften förs inomhus och värms. Många får då problem med torra luftrör. Om temperaturen istället sjunker stiger den relativa fuktigheten som i svala källare.

Är det bra med en luftfuktare?

En luftfuktare är bra för att lindra symptomen av torr luft som till exempel svidande ögon, torra slemhinnor, torr och irriterad hy och även sömnproblem. Luftfuktaren gör luften mer behaglig och lättare att andas, både för dig med astma eller allergi, men även för dig som märker av symptomen av torr luft på andra sätt.

Hur hög luftfuktighet ska det vara inomhus?

Den rekommenderade relativa luftfuktigheten är mellan 30 och 50 %, men under kallare perioder kan den sjunka ända till 10 %. För många människor leder detta till förkylningsliknande symptom, så som irriterad hals och slemhinnor, kliande ögon och problemhy.

Vad beror torr luft av?

Alltför torr inomhusluft kan orsaka en rad irriterande symtom, som torr hud, ögon och slemhinnor. Luftvägarna kan kännas torra och andningen obehaglig. Dessutom kan torr luft försämra luftens avlägsnande ur luftvägarna, vilket i sin tur ökar risken för inflammationer.

Kan torr luft ge halsont?

Eftersom att slemmhinnorna kan bli torra när luftfuktigheten är för låg är det även många som upplever halsont och/eller torrhet i halsen direkt på morgonen när de vaknar.

Är luften torrare på vintern?

I takt med att vädret blir kallare verkar också luften omkring oss kännas torrare. ... Det gör att den relativa luftfukten ofta är högre i kalla temperaturer, trots att mängden vatten luften egentligen håller är låg. Likaså sjunker den relativa luftfuktigheten då luften blir varmare inomhus.

Relaterade inlägg: